Fra 1935 til 1970 var Lillebæltsbroen (som den hed) forbindelsen mellem Jylland og Fyn. Den hastige forøgelse af biltrafikken kom i 1950erne til at betyde, at broen blev en flaskehals.

Samtidig var der ved at blive udviklet brede motorveje, der passede til den moderne trafik.