1960

Foreløbig projektering og forundersøgelser, foretaget af Chr. Ostenfeld & W. Jønson, rådgivende civilingeniører 1960. Udgifterne for en hængebro over Lillebælt anslået til 100 mio. kr.

 

1961

Lov fremsat om broforbindelse for ny motorvej over Lillebælt.

 

1962

16.03. Folketinget vedtaget lov om 6-spors motorvejsbro over Lillebælt, udført som hængebro. Der blev afsat 160 mio. kr. til brobyggeriet.

 

1963

22.04. Brøndborer Albanius Christiansen A/S, Frederikshavn, lod 6 af sine brøndborere bosætte sig på Lyngs Odde for gennem boringer at undersøge bundforholdene i land og til vands. Vindtårn, 50 m højt, opstillet til brug for vindmålinger, Jyllandssiden.

 

1964

23.01. Forbesigtigelse kunstig halvø Staurby på 35.000 m2, rasteplads for motorvej samt nedrivning af 14 huse på Strandvejen for at skaffe plads til motorvejsbro.

24.01. Boremester D. Schmidt, Christiansfeld, udtog bundprøver til motorvej Lyngs Odde til Erritsø.

26.06. Arbejdet påbegyndt med anlæggelsen af den kunstige halvø ved Staurby Skov. Der skal pumpes 70.000 m3 sand ind i området.

19.07. Første hus nedrevet på Strandvejen, Middelfart.

21.12. Licitation i København på hængebroens underbygning. Udbuddet omfattede 3 af de 5 parceller, som hele Lillebæltsbrobyggeriet bestod af. Der indkom 8 tilbud, som omfattede vandparcellen med de to hovedtårne, viaduktfagene på Fynssiden og viaduktfagene på Jyllandssiden. Brokonsortiet Lillebælt (herefter betegnet som Brokonsortiet), vandt licitationen med et tilbud på 56,7 mio. kr. Deraf kostede de to tårne på Lillebælt 8 mio. kr. Efter kontrakten skulle underbygningen afleveres 1. oktober 1967, således at den færdige motorvejsbro Lillebælt kunne tages i brug 1. marts 1968. Brokonsortiet bestod af de tre danske entreprenørselskaber D.E. Christiani & Nielsen A/S, Saabye & Lerche A/S og Jespersen & Søn A/S, alle København.