Trafikomlægningen De nye motorvejsforbindelser til Lillebæltsbroen løb gennem landbrugsområder med ringe bebyggelse og påvirkede således ikke byområderne på samme måde som vej- og baneføringen til den første bro. Motorvejen løb således gennem Vejlby-Strib kommune på den fynske side, Erritsø kommune på den jyske.

14 ejendomme på Fynssiden blev dog eksproprieret ifm. byggeriet.


En motorvej er en total barriere i et landskab. For at passere skal der enten være viadukter under eller over motorvejen. Det fik især de større veje, hvorimod en del småveje blev lukket.

For de større byer, Middelfart og Fredericia, drejede det sig om at få skabt gode forbindelsesveje fra motorvejsfrakørslerne til byen. Det blev så meget lettere, som kommunalreformen i 1970 sikrede, at Vejlby-Strib kom med i Middelfart kommune, og Erritsø i Fredericia, hvor de nye storkommuner kunne disponere hensigtsmæssigt.