Brobanen består af 93 afstivningssektioner med en samlet vægt på 12.000 tons. Sektionerne blev svejset i stål, leveret fra Det danske Stålvalseværk i Frederiksværk og fremstillet på Nakskov Skibsværft. De enkelte brobanesektioner blev fremstillet med en tolerance på 3,5 mm. De måler 3 m i højden, er 33,3 m lange og har en bredde på 12 m.


Nakskov Skibsværft leverede dem til Monberg & Thorsens brohavn på den kunstige halvø ved Staurby fra juni 1967 til oktober 1969. En slæbebåd trak sektionerne fra Nakskov til Staurby på en lægter. Her blev de, efter at være sammensvejset to og to, opmagasineret.

Ophængningen af brobanesektionerne varede fra 23. oktober 1969 til 1. juli 1970. Bæltet skulle helst være strømstille, når der var ophejsning. Brobanesektionen blev sejlet ud på en lægter og hejst op ved hjælp af en specialkonstrueret løbekran med fire hejsetove, placeret på hovedkablerne. På vejsektionen monterede man et interimistisk vaterpas - to løbegange formet som et T, med kugler på størrelse med en bowling-kugle indeni. Selve ophejsningen tog ca. en time.


Sektionerne blev derefter svejset sammen til en stiv konstruktion. Påvirkninger gennem temperaturændringer eller ved tung last på broen udlignes med længdebevægelige konstruktionsdele i brodrageren. Desuden er der ved overgang fra viaduktfag til hængebro samt ved hovedtårnene indsat dilatationskonstruktioner, som optager længdeændringer på hhv. 500 mm og 2.100 mm.

Den sidste af de tre dødsulykker under bygningen af motorvejsbroen fandt sted 14. maj 1970. En arbejdsmand bar ikke sikkerhedssele, og da en tung wire ramte ham, kurede han på ryggen ind under det nederste stålbånd på en brobanesektion og faldt 40 m ned i Lillebælt, hvor han druknede.

Til overbygningen blev der anvendt 16.905 tons stål. Deraf vejer brobanesektionerne 12.000 tons, de to hovedkabler 4.300 tons, hængerkablerne 180 tons og stålstøbegods i sadler, kabelklemmer, lejer m.v. de sidste 425 tons.