04.01. Demontage af to de tårnkraner på hovedtårnene tog tre måneder. Al trafik foregik først gennem to vejspor på motorvejsbroens sydlige side. Nogle uger senere blev trafikken flyttet til den nordlige side, ligeledes gennem to vejspor. En bom var monteret på tårntoppene, hvor de 30 tons tunge kraner lå adskilte. Begge kraner blev firet ned i smådele. Samtidig med blev det manglende malerarbejde igangsat.

 

05.03. Arbejdsulykke på tårntoppen, da sjakformand Knud Arne Larsen med trykluftbor ramte ned i et 360 volts elkabel. Kortslutningen smeltede trykluftborets spids fast i kablet, så først da sikringerne sprang, kunne manden slippe sit tag i boret.