Den gamle Lillebæltsbro fra 1935 er nok Danmarks kendteste bro. Den blev symbol på danskhed i 1930erne.

Den nye bro fra 1970 er Danmarks første store hængebro og var Europas 5. længste bro på indvielsesdagen.

To væsentlige broer over samme bælt, opført med en generations mellemrum og vidt forskellige.

Her kan du læse mere om opførelsen af de to broer - om jordarbejdet, sænkekasser og piller, overbygninger i stål, samt om arbejdsforhold og levevilkår for de mænd, der byggede broerne. Alt sammen belyst af samtidige kilder og senere erindringer, sat ind i en ramme med baggrund og sammenhænge. Brug menuen til at læse om broernes historie.

Siden er udarbejdet til brug for undervisning i gymnasiet og folkeskolernes øverste klasser - men alle andre er velkomne til at være med.