Lillebælt er 712 m bredt på det smalleste sted ved Snoghøj. Her blev der i middelalderen etableret færgefart til Middelfart, og herover gik en af hovedvejene gennem Danmark. I 1650 kom der en alternativ overfart mellem den nye by Fredericia og Stribodde på Fynssiden.

Man anlagde en banegård i Middelfart i 1865, men allerede året efter førte man jernbanen videre til Strib for at føre færgeoverfarten for jernbanen mellem Fredericia-Strib. Det langsommelige skift mellem færge og tog gjorde det dog naturligt at tænke på en broforbindelse ved Snævringen, som denne del af Lillebælt hedder.