Middelfart Museums ansvarsområde er Middelfart Kommune, inden for hvilken museet varetager kulturhistorien for nyere tid. Som det eneste danske statsanerkendte museum har Middelfart psykiatrihistorien som særligt fokusområde. I de kommende år vil museet, efter aftale med Slots- og Kulturstyrelsen, arbejde på at udvikle viden og formidling om psykiatrien fra et lokalt til et regionalt og nationalt niveau. I de næste år vil museets forskning, undersøgelser og projekter derfor fortrinsvis fokusere på det psykiatrihistoriske område.


2020

Corona-dagbog

Den første nedlukning af Danmark som følge af corona-pandemien var en danmarkshistorisk begivenhed og begyndelsen på en periode med nedlukninger, der viste sig at vare længere, end de fleste havde både håbet og troet.

På den første nedlukningsdag den 13. marts 2020 igangsatte Middelfart Museum en dagbogsindsamling. I et par uger skrev folk om den hverdag, der var blevet vendt på hovedet, deres tanker om pandemien og om fremtiden. Materialet er unikt på den måde, at det beskriver den tidligste periode med nedlukning – et fænomen, som det skulle vise sig, at mennesker verden over blev mere eller mindre vant til de kommende år.

Publiceret forskning

Endnu ingen publicering. Materialet indgår i en fælles nordisk forskningsansøgning til Riksbankens Jubilæumsfond om et projekt, hvor bl.a. Tine Damsholt, Professor MSO på Europæisk Etnologi, Københavns Universitet, bl.a. vil arbejde med corona-beretninger.


2019

”Krigsneuroser og rentesyge” - om psykiske krigsinvalider i Sønderjylland efter 1. Verdenskrig 

Da Sønderjylland atter blev dansk, overtog den danske stat forsorgen for de mange tusinde krigsskadede sønderjyder, der havde kæmpet i den tyske hær under 1. Verdenskrig. Blandt disse var mænd, som var for traumatiserede til at genoptage den tilværelse, de slap før krigen. Projektet ”Krigsneuroser og rentesyge” sætter fokus på, hvordan livet formede sig for de psykiske krigsinvalider efter Genforeningen - hvordan den offentlige forvaltning, læger og omgivelser så på dem og deres lidelser, og hvordan deres tilstand blev imødegået. Projektet udmøntes i to tilbud: et web-baseret undervisningsforløb målrettet ungdomsuddannelser og en rejsende udstilling, der på skift kan opleves på gymnasier, biblioteker og museer bl.a. i byer med institutioner, som typisk husede psykiske krigsinvalider. De to tilbud er relaterede, men kan benyttes og opleves uafhængigt af hinanden. Projektet er udviklet i samarbejde med Museum Sønderjylland, Vejle Bibliotekerne, Middelfart Gymnasium og Middelfart Museum. Projektet er støttet af Kulturministeriets og Folketingets pulje til markering af Genforeningsjubilæet 2020.

Publiceret forskning
Kristian Buhl Thomsen: ”Da bykernen blev bevaringsværdig – Urban livskvalitet, gentrificering, og musealisering i Middelfarts historiske bykerne 1965-1993”, Tidsskriftet Tings Tale. 


2018

Udvikling af nye projektbeskrivelser for psykiatrihistorisk museum

I 2018 blev der udviklet en ny projektbeskrivelse for et psykiatrihistorisk museum, der kaldes MIND. Projektbeskrivelse for MIND tager udgangspunkt  i tidligere udarbejdet materiale, men bruger i højere grad den eksisterende arkitektur i den tidligere patientbygningen, hvor museet skal åbne. Desuden udvikledes en ny projektbeskrivelse med overskriften MINDWALK, der giver et bud på, hvordan en del af museet kan gøres til en sanselig og dramaturgisk oplevelse om psykisk sygdom. MIND og MINDWALK supplerer hinanden, men vil også kunne opleves hver for sig. Målet er at opbygge et åbent og inkluderende museum og inddrage de forskellige grupper, som historien handler om i formidlingen. Formidlingen vil blive aktuel og debatskabende og bruge historien som ”isbryder” til at skabe interesse, viden og dialog om centrale problematikker inden for psykiatrien i dag. Projektbeskrivelserne blev udarbejdet sammen med arkitekterne Claus Pryds, Jonathan Houser, Anna Berit Asp Christensen og Michael Madsen med støtte fra Middelfart Kommune. 

Publiceret forskning
Jesper Vaczy Kragh: “In the grey area. Somatic treatments and the history of psychiatry”, Jari Eilola, Markku Hokkanen & Tuomas Laine Frigrén (eds.), Encountering Crises of Mind, London 2018. 


2017

På tværs af historien
"På tværs af historien” er et undervisningsforløb og formidlingsprojekt, der blev udviklet i 2016 og 2017 i et samarbejde mellem Middelfart Gymnasium og Middelfart Museum med dokumentarist Michael Madsen som konsulent. Projektet indgik som en del af ”Historier om Danmark” og blev støttet af Slots- og Kulturstyrelsen og Nordea-fonden.  


2016

Udvikling af planer for nyt psykiatrihistorisk museum
I foråret 2016 blev der, takket være støtte fra Povl M. Assens Fond, udviklet en projektbeskrivelse til et nyt psykiatrihistorisk museum i samarbejde med psykiatribrugere, pårørende, foreninger og medarbejdere indenfor psykiatrien. Museet skal etableres i Teglgårdsparken 17, en bygning på ca. 3000 m2, der ejes af Middelfart Kommune. 

Publiceret forskning
Thomsen, Kristian Buhl: ”Cityplaner i stor skala i Aarhus og København 1954-1973”, Fabrik & Bolig, Selskabet til Bevaring af Industrimiljøer, København 2016, ISSN: 0106-3324
Jesper Vaczy Kragh: ”Danish Spiritualism and psychical research”
Henrik Bogdan & Olav Hammer (eds), Western Esotericism in Scandinavia, London 2016, 494-499. 


2015

Granatchok 
I 2014 fik Middelfart Museum støtte fra Kulturministeriets Forskningsudvalg til igangsættelse af forskningsprojektet Granatchok. Den 11. november 2018 var det 100 år siden, at der blev indgået våbenhvile i 1. Verdenskrig. Omkring 35.000 sønderjyder deltog på tysk side. For en del af dem blev våbenhvilen begyndelsen til en dagligdag med psykiske lidelser og en ofte langvarig behandling på psykiatriske hospitaler. Denne historie er hidtil blevet overset og målet med forskningsprojektet er at foretage en indledende analyse og beskrivelse af de sønderjyske veteraners liv i et psykiatrihistorisk perspektiv. Ph.d. Jesper Vaczy Krag (JVK) var ansat på projektet i 2015. 

Udvikling af et forskningscenter for psykiatrihistorie
I 2014 opnåede museet også støtte fra Kulturstyrelsen til udvikling af et forskningscenter for psykiatrihistorie, hvor JVK var ansat til at udvikle dette sideløbende med projektet ”Granatchok”. Dette projekt skulle medvirke til at udvikle museets forskning i forbindelse med etablering af samarbejder og udarbejdelse af forskningsansøgninger. I 2015 til 2016 blev der udarbejdet to forskningsansøgninger til projekterne "Granatchok" og "Fra morfinisme til dobbeltdiagnoser Stofmisbrug, psykiatri og samfund 1800-2015",  der desværre ikke opnåede støtte.  

Workshop "Madness Studies"
Den 17. juni 2015 medvirkede museet til afholdelsen af en workshop med titlen ”Madness Studies” på Medicinsk Museion i København.

Erindringscafé på Augustenborg Slot
I forbindelse med lukningen af Augustenborg Sygehus arrangerede Psykiatrisk Museum, Augustenborg, psykiatrien i Region Syddanmark samt Psykiatrisk Samling, Middelfart Museum to erindringscafeer den 13. og 27. august 2015.  Formålet var at indsamle erindringer om Augustenborg Sygehus. 

Publiceret forskning
Jesper Vazcy Kragh: ”Fra morfinisme til dobbeltdiagnoser”,  Bibliotek for læger, København 2015, ISSN 0906-5407