Middelfart Museum er godkendt af SKAT til at modtage arv uden betaling af boafgift

Efterlader man sig ikke børn eller børnebørn (eller forældre) skal andre arvinger betale 36,25 % i boafgift.

Hvis man opretter testamente og lader Museet arve 30 % mod at betale boafgiften til de andre arvinger, f.eks. søskende eller nevøer og niecer, kan der være store økonomiske fordele:

  1. Arven til nevøer og niecer bliver større
  2. Der bliver nogen arv til Museet
  3. Boafgiften til staten bliver mindre

Har man børn, men også gerne vil tilgodese Museet, kan der i testamente sættes et beløb af som et legat til museet, der så ikke skal betale boafgift af beløbet.

Tal med jeres advokat om testamente - der er mange andre fordele ved dette: f.eks. at arven gøres til skilsmissesæreje.