Biltrafikkens gennembrud betød, at man måtte have et helt nyt vejsystem gennem Danmark. Det kom med motorvejene. Det startede i hovedstadsområdet i 1950 med Hørsholmmotorvejen. I 1959 nedsatte man et vejplans-udvalg, der lancerede det såkaldte ”Store H”: Motorveje fra Helsingør til Rødby, fra Aalborg til grænsen og en tværgående vej fra København til Østjylland.

"Det Store H" skulle i sagens natur krydse Lillebælt; men her var Lilebæltsbroen allerede først i 1950erne en flaskehals for biltrafikken, og da man nåede ind i 1960erne, var problemet blevet alvorligt. Alene fra 1961 til 1965 steg antallet af biler, som passerede broen fra 2,5 til 5 mio. om året. Køerne på de store feriedage kunne strække sig 20-30 km på begge sider, og et uheld på broen lammede trafikken totalt.

En motorvejsbro i forbindelse med den øst-vestgående motorvej i ”H’et” var uomgængelig.