1. licitation jordarbejde Fyn

 

1925

28.11. DSB udbød 1. licitation for jordarbejde Fyn, omfattende 182.500 m2 jord. Entreprenørfirmaet Monberg & Thorsen, København, vandt licitation med et tilbud på 245.000 kr.

17.12. Jordarbejdet påbegyndt med afgravning af muld på Hindsgavls marker. Arbejdsstyrken blev på 22 jordarbejdere og 8 funktionærer.

 

1926

18.01. Monberg & Thorsen modtog på Middelfart havn 2 damplokomotiver og 10 tipvogne.

19.01. DSB sendte baneingeniør Inuk Jantzen til Middelfart, hvor han bosatte sig og havde tilsynsarbejdet for DSB med jordarbejdet.

31.01. Ny dampgravemaskine ankom til Middelfart havn fra Tyskland, vægt 32 tons.

01.02. To lokomotiver og 4 tipvogne med de sværeste dele til gravemaskinen kørte fra Middelfart havn, gennem Hessgade til arbejdspladsen. Det foregik på et 50 m flytbart skinnelegeme.

27.02. Dampgravemaskinen tog kl. 11.30 i Hindsgavl Skov sin første grabfuld. Jordarbejdet beskæftigede da 40 arbejdsmænd med jordarbejde.

28.02. Brobyggeriets første arbejdsulykke. Damplokomotiv med 10 tipvogne væltet, ingen tilskadekomne.

 

1927

10.04. Fyns Venstreblad skrev, at på grund af mild vinter havde jordarbejdet siden starten ikke været stoppet af dårligt vejr. Der var fortsat ansat 40 jordarbejdere.

24.05. Monberg & Thorsens arbejdsstyrke nåede den højeste beskæftigelse, med 60 jordarbejdere. Der blev arbejdet i 2-holdsskift.

27.10. For første gang lå arbejdet stille i flere dage, grundet voldsomt regnvejr.

 

1928

10.02. For anden gang lå arbejdet stille, denne gang en uge. Stormvejr havde sat 25 tipvogne i bevægelse, og ved afsporing var 7 beskadiget.

30.03. Første arbejdsulykke ved Lillebæltsbroen. Jordarbejder H.M. Andersen fik kvæstet sit ene ben ved påkørsel af afsporet tipvogn.

22.05. Monberg & Thorsen færdig med 1. etape af jordarbejdet, Fynssiden. De ryddede pladsen for deres materiel.

 

 

2. licitation jordarbejde Fyn

 

1928

22.05. DSB udbød 2. licitation for jordarbejde på Fyn. Entreprenørfirmaet Carl Nielsen, Fruens Bøge, vandt entreprisen med et tilbud på 359.000 kr. De købte Monberg & Thorsens dampgravemaskine for 30.000 kr. Hos Carl Nielsen blev arbejdsstyrken på 32 jordarbejdere.

01.11. Jordarbejdet indstillet 7 dage på grund af fugtigt vejr.

22.12. Jordarbejdet indstillet helt frem til 29.03.1929 og kom for alvor i gang 04.04.1929.

 

1929

04.04. Jordarbejdet så småt i gang. Denne dag ansat 10-15 jordarbejdere, så arbejdet igen kunne genoptages i fuldt omfang.

05.04. Den høje jordrampe op til landfæste færdiggjort.

13.05. Dansk Arbejdsmands Forbund lovligt varslede strejke med 190 arbejdsmænd trådte i kraft. På Fynssiden omfattede strejken hos Carl Nielsen 32 arbejdsmænd og hos Monberg & Thorsen 38 arbejdsmænd.

 

1930

16.04. Strejken sluttede. Strejkens resultat blev en timelønsstigning på 23 øre fra 98 øre til 121 øre.

29.04. Carl Nielsen, Fruens Bøge, genansatte 30 jordarbejdere og satte sin dampgravemaskine i gang.

30.05. Carl Nielsen igangsatte for første gang 2-holdsdrift, og dermed var der ansat 50 jordarbejdere. Samme dag ankom til Middelfart havn fra Tyskland en dieseldrevne gravemaskine på larvefødder. Entreprenør Carl Nielsen anvendte den til mindre jordarbejder.

 

1931

23.11. Entreprenør Carl Nielsen, Fruens Bøge, færdig med 2. etape af jordarbejdet. Det samlede jordarbejde på Fyn havde da omfattet 739.320 m3 jord.

 

For de øvrige licitationer på jordarbejdet findes ikke tilsvarende datolister.