Brotype: Gitterdragerbro
Længde: 1.178 m.
Bredde: 20,5 m.
Gennemsejlingshøjde: 33 m.
Gennemsejlingsbredde: 220 m.
Byggeperiode: 1926 - 1935
Indvielsesdato: 14. maj 1935
Samlet længde: 1.177,8 m.
Samlet bredde: 20,5 m.
Længden af ståloverbygningen: 825 m.
Vejbanens bredde: 5,6 m.
Fortovets bredde: 2,2 m.
Stålbroens spændvidde mellem F1 og Pille 1: 137,5 m.
Stålbroens spændvidde mellem Pille 1 og Pille 2: 165 m.
Stålbroens spændvidde mellem Pille 2 og Pille 3 (midterfag): 220 m.
Spændvidde mellem Pille 3 og Pille 4: 165 m.
Stålbroens spændvidde mellem J1 og Pille 4: 137,5 m.
Hoveddragerafstand: 16,5 m.
Vanddybde i brolinien, første 30 m fra Fyn: 10 m.
Vanddybde i brolinien: Første 45 m fra Jylland: 10 m.
Vanddybde i brolinien falder til midten, hvor den er: 39,5 m.
Største vanddybde i brolinien (ved daglig vande): 40 m.
Gennemsejlingshøjde (ved daglig vande): 33 m.
Største højde af en pille: ca. 70 m.
Største højde af hoveddrager: ca. 25 m.
Samlet højde fra underkant af fundament til overkant af drager: ca. 98 m.
Samlet betonmængde: ca. 100.000 m3
Samlet stålvægt: ca. 15.000 t.
Indstøbt jern i piller: ca. 6.000 t.
Broens samlede vægt: 305.000 t.
- heraf beton: 280.000 t.