Efterhånden som brobyggeriet skred frem kunne arbejdsbelysningen ses vidt omkring, og under opsætningen af kabler og vejbanen blev broen et imponerende syn ved nattetide. Det første arbejde startede i 1963 med optagelse af jordbundsprøver og detailprojektering af brobyggeriet.

Det egentlige anlægsarbejde startede i 1965 med nedramning af jernbetonpæle 30 m. ned i havbunden. De skulle understøtte de to sænkekasser, der bærer broen to tårne. Sænkekasserne "Fyn" og "Jylland" var på plads i 1967.

Året efter blev de to 118 m. høje tårne rejst. Dernæst startede monteringen af de 1,5 km. lange hænge­kabler, der blev forankret i ankerblokke på hver side af bæltet. Til slut blev vejbanerne i sektioner "hægtet" på hovedkablerne stykke for stykke.


Den Nye Lillebæltsbro blev officielt indviet 21. oktober 1970 af Frederik 9. Den samlede byggesum blev af størrelsesordenen 265 mio. kr. Den nye bro var en succes fra starten. Mod­sat Den Gamle Lillebæltsbro har den haft kapacitet til at følge med trafikudviklingen. I 2020 blev den passeret af mere end 80.000 biler i døgnet.

Vælg et af underpunkterne i menuen for at læse mere om de enkelte emner.