1930

05.05. Monberg & Thorsen påbegyndt opførelse af bedding på Snoghøj med ramning og udgravning.

04.07. Opførelse af selve bedding 92,5 m lang påbegyndt. Beddingløb ført ud i Lillebælt til en vanddybde på 5,6 m, der yderligere blev udgravet til 10 m dybde. På bedding nedrammet 150 pæle, hvorpå sænkekasserne blev støbt.

15.07. Beslutning om at gå fra jernrør til jernbetonrør i sænkekassernes væg.

 

Oversigt over bygningen af sænkekasserne:

Sænkekasse for strømpille 4: Støbt 09.08.1930 til 13.04.1931

Sænkekasse for strømpille 3: Støbt 27.04.1931 til 26.08.1931

Sænkekasse for strømpille 1: Støbt 26.09.1931 til 15.01.1932

Sænkekasse for strømpille 2: Støbt 09.03.1932 til 25.06.1932

 

Sænkekasse for strømpille 4

1930

09.08. Forskalling for første sænkekasse påbegyndt. Beddingarbejdet beskæftigede 100 arbejdere. Hovedparten var arbejdsmænd eller tømrere.

15.08. Armering for første sænkekasse påbegyndt. Forskalling anbragt oven på et sandbøs, på hver af de 150 beddingpæle. Bøssene skulle sikre, at kassen ikke i utide gled ud i Lillebælt.

27.08. Støbning for første sænkekasse påbegyndt. Rørkransen bestod udvendig af 72 jernbetonrør og indvendig på rørkransen 22 korte forstærkningsrør.

29.08. Kl. 11.00 styrtede gliderender og gitterdrager ned i sænkekasse, da en bolt i øvre drager knækkede. Ingen tilskadekomne, men alle arbejdere slemt tilsvinet af beton.

02.09. Tårndrejekran ved bedding færdigmonteret denne dag.

15.10. Gliderender igen styrtet ned i sænkekasse. Bolt knækket, ingen tilskadekomne.

 

1931

06.01. Forlængelsesrør sammensvejset.

25.01. Rørkransen færdig med anbringelse af sidste jernrør i sænkekasse.

13.04. Sænkekassen færdigstøbt. Denne sænkekasse vejede kun 5.400 tons, mod 7.000 tons for de øvrige tre sænkekasser.

27.04. Stabelafløbning sænkekasse. Bedding indsmurt med 1.600 kg talg. Tidspunkt sat til kl. 11, men den løb først ud ca. kl. 12.30. Problemet var en del våde sandbøs. For at hjælpe til med kassens søsætning kom man en ekstra sandballast på 250 t i rørsiden mod Lillebælt. Efter kassens frigørelse ned på beddingløb gled den ud i Lillebælt på 20 sekunder ved hjælp af sin egen vægt. To arbejdere efterfølgende kvæstet af håndspil på Snoghøj, da sænkekassen skulle trækkes på grund. Stabelafløbningen blev overværet af et par tusind tilskuere.

29.04. Dykkerundersøgelse viste, at to horn var brækket af ved stabelafløb. Deres formål var under stabelafløb at holde sænkekassens underside fast til beddingløbet og dermed undgå en skæv søsætning. Sænkekassen tog vand ind i kassevæggen, hvor hornene var brækket. Udpumpning blev indledt.

09.05. For at få sænkekassen sat bedre på grund blev statsbanefærgen ”Fyn” tilkaldt. Man var bange for at den stærke strøm skulle få kassen til at drive.

12.05. Sænkekassen havde sat sig grundigt fast, da den skulle trækkes ud for at blive vendt. To slæbebåde kunne ikke trække den fri, og statsbanefærgen ”Fyn” blev tilkaldt. Den løb selv på grund. En af slæbebådene trak den fri, hvorefter færgen returnerede til Strib.

18.05. Slæbedamper tilkaldt fra Kiel. Ved hjælp af de to slæbebåde og ankerspil kom kassen kl. 14 fri. Kl. 19.30 åbnet for ventiler, så kassen tog vand ind. Endelig kl. 22.10 vendte sænkekassen sig uventet og voldsomt. Luften for hylende ud af ventilationsrørene, og en mægtig bølge rejste sig. Hvor kassen før vending havde raget 10 m over vandspejlet, var den nu 2,7 m over vandspejlet.

19.05. Sænkekassen sat på grund kl. 05 morgen.

 

Sænkekasse for strømpille 3

1931

27.04. Støbning af strømpille påbegyndt. Rørkransen bestod af 76 jernbetonrør samt 22 indvendige, lodrette forstærkningsrør.

22.07. Der indførtes 2-holdsskift på bedding.

30.07. Arbejdsulykke sænkekasse 3. Tømrer Hans Chr. Hansen, Sønderborg, styrtet ned i et kammer på mellemdæk.

03.08. Gliderende nedstyrtet i sænkekasse.

26.08. Støbning af sænkekasse fuldendt. Sænkekassen vejede 7.000 tons.

04.09. Stabelafløbning sænkekasse. Det var annonceret til at finde sted mellem kl. 10 og 13. Men først midt på eftermiddagen skiftede strømmen fra nord til syd. Det blev til lang ventetid for de 5.000 fremmødte. Ved stabelafløb for de tre sidste sænkekasser skulle der være sydgående strøm for at undgå kollision med de nedborede strømpiller. Kl. 14.50 begyndte man at åbne sandbøs, og nøjagtig kl. 15.30 løb sænkekassen ud i Lillebælt. Der var fæstet en meget svær wire på kassen med et anker under land. Derfor tog strømmen ikke sænkekassen. Til gengæld blev offentligheden ikke klar over, at sænkekassen var løbet af beddingen i utide. Efterfølgende viste problemet at være, at der manglede at blive udløst 20 af de 150 sandbøs, og sikkerhedsbolten derfor endnu ikke var fjernet. Lige så snart størsteparten af kassen lå på beddingløbet, begyndte den at glide i vandet. Derved skar den østre styreklods sig ind i beddingtømmeret, som blev flænset i hele beddingløbet. De 20 pæle med uåbnede sandbøs knækkede, mens andre pæle under det kolossale tryk blev bøjet. Heldigvis virkede den anden styreklods og dermed undgik man, at sænkekassen drejede på tværs af løbet.

08.09. Sænkekassen vendt kl. 15.00. 

 

Sænkekasse for strømpille 1

1931

26.09. Støbning af den tredje sænkekasse påbegyndt.

29.10. Støbt forankringsblok for sænkekasse ved bedding.

09.11. Arbejdsulykke, sænkekasse. Egeklods faldt ned fra stilladset og ramte en arbejder i hovedet, der fik hjernerystelse.

 

1932

15.01. Støbning af sænkekassen fuldendt.

08.03. Stabelafløbning i bidende kulde og snevejr. Flere timers ventetid, før strømmen vendte og løb mod syd. Sænkekasse løb ud i Lillebælt kl. 12.18. Der var 3.000 tilskuere. Der blev anvendt en ny fortøjringsanordning med 8 tykke stålwirer, fastgjort til en betonblok. Den ene stålwire blev skåret over med en skærebrænder, hvorefter de 7 øvrige wirer løsnede sig. 09.03. Forankrede sænkekassen til et 90 tons støbejernsanker. Vending af sænkekasse foregik kl. 15.50, uden forudgående kæntring af den ene side af rørkrans med ral. Efter vending blev sænkekassen taget af strømmen. Det lykkedes de to slæbebåde at få trykket kassen på grund øst for Snoghøj færgeleje.

16.03. Sænkekasse bugseret tilbage til Snoghøj og sat på grund i byggestilling 1, vest for bedding.

 

Sænkekasse for strømpille 2

1932

09.03. Støbning af den sidste sænkekasse påbegyndt.

25.06. Støbning af sænkekasse fuldendt.

19.07. Stabelafløbning af den sidste sænkekasse blev en hel folkefest. Beddingløb smurt ind i 500 kg grøn sæbe. Kong Christian X deltog. Dårligt vejr, som først på formiddagen var ved at skifte fra kuling til storm. Derfor blev tidspunktet rykket fra kl. 11 til kl. 10. Sænkekassen løb ud kl. 10.22. og blev overværet af 15.000 tilskuere, samt med direkte udsendelse i Danmarks Radio. Strømmen i Lillebælt tog fat i sænkekassen,. Wirerne sprængte til det undersøiske 90 t tunge anker og den gled mod syd. En kilometer syd for Snoghøj lykkedes det slæbedamperne at få fat i kassen, slæbt den tilbage til Snoghøj og sat på grund.

22.07. Vending af sænkekasse foregik kl. 16.45.