11.01. Broarbejdet beskæftigede 116 arbejdere, da mere end 200 var hjemsendt på grund af det hårde vintervejr.

 

14.01. Støbning af tårnben, hovedtårn Jylland, indstillet i 20 meters højde på grund af det hårde vintervejr. Ti dage senere blev arbejdet genoptaget.

 

19.01. Brokonsortiet Lillebælt forsøgte forgæves at aflevere viadukterne på Jylland og Fyn. Det tilsynsførende ingeniørfirma, Ostenfeld & Jønson samt statens repræsentanter afslog, fordi to møtrikker i armeringen af et ankerhus var brækket. Her var opspændt 750 stænger til armering af ankeret, hver med en kraft på 50 tons.

 

01.03 Dato for den kontraktmæssige afleveringsdato for de to hovedtårne på Lillebælt. Endelig færdiggørelse 21. december 1968.

 

21.03. De to hovedtårn blev støbt af en underleverandør, det engelske firma Teilmann, som fyrede alle de 30 strejkende arbejdere.

 

22.03. Prøver ankom til arbejdsplads af polsk granit og portugisisk granit.

 

24.03. Dansk presse oplyste, at udgifterne til motorvejsbrobyggeriet var steget 66 pct., samt at den nye Lillebæltsbro kunne forventes åbnet i 1970. Vintrene 1968/69 og 1969/70 ville afgøre, om det blev først eller sidst på året 1970.

 

29.03. Der var ansat 90 arbejdere ved Brokonsortiet. Støbearbejde på hovedtårn Fyn genoptaget.

 

22.04. Der var ansat 100 arbejdere ved Brokonsortiet. 01.05. De to kunstige halvøer på Fynssiden ved Stavrby færdig. Pris 1 mill. kr.

 

15.06. De interimistiske bæretove (stormsikring) påbegyndt for brotårnene. Der er beskæftiget 100 arbejdere ved brobyggeriet.

 

20.06. De første tre ruller delkabler ankom til Skærbækværkets havn fra den engelske leverandør, British Ropes. På hovedtårn Jylland var det ene tårnben opstøbt i 90 m og det andet i 85 m, mens tårnbenene på hovedtårn Fyn var hhv. 46 m og 40 m oppe. Brokonsortiet beskæftigede 125 broarbejdere, som forcerede støbearbejdet gennem 60 timers arbejdsuger.

 

22.06. Brotårn Jylland opstøbt til 102 meter. Brotårn Fyn opstøbt til 50 meter.

 

01.07. Monberg & Thorsen havde modtaget 40 pct. af afstivningssektionerne på oplagringspladsen ved Stavrby.

 

02.07. Stabilisering af de to hovedtårne gennem i 80 m højde at anbringe 8 kabler. Arbejdet varede 10 dage fra 1. til 10. juli 1968.

 

07.07. Granitparament på strømpille færdiggjort til bagstøbning.

 

11.07. Motorvejsstrækning Gribsvad – Nørre Åby taget i brug.

 

17.08. Delkabler færdiggjort for montering.

 

05.10. Der var 100 arbejdere beskæftiget ved arbejdet med de to brotårne.

 

19.10. Trafikminister Ove Guldberg besøgte brobyggeriet sammen med Folketingets Presseloge.

 

25.10. På hvert tårn påbegyndt anbringelse af en 30 tons tung montagekran for ophejsning af kabelsadler og andre nødvendige materialer. Hver tårnkran havde en løfteevne på 100 tons.

 

11.11. Den første kabelsadel på 37 tons ankom til byggepladsen fra Strømmen i Norge. Brokonsortiet havde denne dag 56 arbejdere ansat.

 

16.11. Rejsegilde på brotårnene, da de begge var færdigstøbt. Fladeareal på hovedtårnenes top 8 m x 30 m. Der blev anvendt 11.578 m3 beton til hvert tårn. .

 

21.12. Betonarbejdet afsluttet. Dermed kunne Brokonsortiet aflevere underbygningen til bygherren. 

Monberg & Thorsen overtog arbejdspladsen efter Brokonsortiet. De indledende arbejder omkring ophejsning på tårntoppene af kabelsadlerne indledt. Overingeniør H.P. Holm var byggepladsleder for Monberg & Thorsen. Der var ansat 20 broarbejdere.