Jordarbejdet startede i december 1925 på Hindsgavl mark på Fynssiden. På begge sider af bæltet skulle der laves jernbanedæmninger, der skulle føres frem til brohovedet samt anlægges nye banegårde med rangerterræn. Fra 1927 kom vejanlæg ligeledes ind i billedet.

Bygningen af selve broen startede i 1930 efter arbejdsmandsstrejken. Først byggedes sænkekasserne, den første var på plads på vandet i maj 1931. Derefter blev strømpillerne støbt op. Den første stod færdig i november 1932, den sidste i marts 1934. Overbygningen blev bygget i 1933-34. Stålkonstruktionen var fuldendt i november 1934, hvorefter jernbane og vejbane blev bygget.


Indvielsen af broen var en stor festlighed, der fandt sted 14. maj 1935 med kong Christian X i spidsen. De samlede udgifter til bro- og jernbanebyggeriet blev på 42 mio. kr. Heraf kostede jernbanebroen 16,7 mio. kr., færdselsbroen 7,5 mio. kr., vejanlæggene 1,6 mio. kr. og de tilsluttende jernbaneanlæg 16,5 mio. kr.

Vælg et af underpunkterne i menuen "Udførelse" for at læse mere om de enkelte emner.