Brotype: Hængebro.
Længde: 1.700 m.
Bredde: 33,3 m.
Gennemsejlingshøjde: 44 m.
Gennemsejlingsbredde: 600 m.
Byggeperiode: 1965 - 1970.
Indvielsesdato: 21. oktober 1970.   

Mål:
Samlet længde  1700 m.
Midterspand 600 m.
Sidespand 2 x 240 m.
Viaduktfag Jylland 9 x 31 m.
Viaduktfag Fyn 11 x 31 m.
Bredde mellem hovedkabler 28,1 m.
Fri gennemsejlingshøjde 44 m.
Hovedtårnenes højde fra bund af funderingspæle til top 170 m.
Hovedtårnenes højde over vandoverfladen 118 m.
Antal vognbaner 6.

Hovedmængder:


Beton:
Strømpiller 22.000 m3.
Hovedtårne 11.600 m3.
Ankerblokke 27.000 m3.
Viadukter, sidetårne og landfæster 25.200 m3.
Pæle under strømpiller 2.400 m3.
Pæle under viadukter mv. 800 m3.

I alt 89.000 m3.

Armering:
Blød armering 7.400 t.
Forspændingsstål mv. 600 t.

Konstruktionsstål:
Hovedkabler 4.100 t.
Hængerkabler 200 t.
Ophængt konstruktion  12.200 t.
Stålstøbegods  600 t.
Andet stål i overbygning  800 t.

I alt: 17.900 t.