En bro over Lillebælt - Den Gamle Lillebæltsbro, var på tale fra midten af 1800-tallet. Omkring 1920 gik seriøse drøftelser i gang. I 1924 blev lov om en jernbanebro over Lillebælt vedtaget. I 1927 blev loven udvidet med en færdselsbro.
Broen blev af hensyn til den danske økonomi planlagt til at blive bygget over 10 år. Arbejdet gik i gang i december 1925, og broen indviet 14. maj 1935. En arbejdsmandsstrejke 1929-30 forsinkede projektet i 11 måneder. Fra offentligheden blev der udvist en overvældende interesse for broen og byggeriet.