22.01. Isgang og kulde afskar arbejdet med ophængning af brobanesektionerne. Broarbejdet lå stille de næste 6 uger på grund af hård vinter og drivis i Lillebælt.

 

03.02. Arbejdsbro fra Jyllandssiden ud til hovedtårn brudt i stykker af isgang. Ismasser tog den 200 m lange arbejdsbro på Jyllandssiden, da der kom omslag i vejret. Kl. 12 middag gav broen efter for isens tryk, og de mange dele blev ført mod den gamle Lillebæltsbro og videre ned i bæltet.

 

16.03. Motorvejsbrobyggeriet fremskyndet 9 måneder gennem en bevilling på ca. 2 mil. kr. til at forcere arbejdet. Bevillingen indstillet fra Byggeudvalget og Vejdirektoratet og var især begrundet med, at asfaltarbejde skal foretages ved forholdsvis høje temperaturer, således at det kunne være afsluttet senest i oktober 1970. Ellers skulle det genoptages i april 1971.

 

17.03. Montagearbejde genoptaget, og de næste 8 dage blev der ophængt fem brosektioner, således at 21 sektioner af stålbroens 49 sektioner var ophængt.

 

12.04. Der var ophængt 550 m af brobanesektionerne.

 

09.05. Der beskæftiges 100 arbejdere ved brobyggeriet. Ophængt 800 m af de 1.080 meter brobane.

 

14.05. Dødsulykke kl. 08.30 på ståloverbygning, Fynssiden. Den 25-årige Freddy Nielsen blev ramt af en tung wire på en brobanesektion. Da han ikke bar sikkerhedssele, kurede han på ryggen ind under nederste stålbånd og ud over kanten. Det lykkedes ham et øjeblik at holde sig fast i et reb, inden han styrtede 40 m ned og druknede i Lillebælt. En storstilet redningsaktion blev iværksat, men der gik mere end tre timer, inden man fandt liget.

 

10.06. Motorvejsbyggeriet beskæftigede 140 arbejdere.

 

30.06. Dagbladene skrev, at man søgte efter et navn til den nye motorvejsbro. Vejdirektoratet besluttede at holde fast ved den betegnelse, broen fik ved lovvedtagelsen i 1962, den ny Lille Bæltsbro.

 

01.07. Sidste brokassesektion ophejset kl. 10.30. Efterfølgende rejsegilde på Hotel Stavrby Skov med 250 indbudte, heraf også personalet fra Nakskov Skibsværft, som havde udført afstivningsdragerne.

 

15.07. Sidste svejsefuge. Derefter påbegyndte udlægning af støbeasfalt.

 

29.07. Alle svejsesøm i ståloverbygning blev malet, da Vejdirektoratet ikke var sikker på effekten af affugtningsanlægget. Det stod klart, at Lillebæltsbroen ikke ville kunne overdrages til bygherren til den planlagte indvielsesdag i oktober 1970. Det besluttedes at fastholde den 21.10.1970 som indvielses- og åbningsdag.

 

20.08. Den hidtidige regeringsbeslutning om at lade trafikminister Ove Guldberg indvi Lillebæltsbroen ændret til, at kong Frederik IX skulle foretage den officielle indvielse.

 

26.08. Arbejdsulykke på motorvejsbroen, da den 25-årige asfaltarbejder Torben Sørensen fik 3-grads forbrændinger i ansigtet og på kroppen. Det skyldtes en stikflamme fra en asfaltkoger, på grund af en utæt slange fra en gasflaske.

 

10.10. Hektisk aktivitet på motorvejsbroen inden indvielsen.

 

17.10. Arbejdsulykke kl. 11.05, da arbejdsmand Ole Nielsen faldt ni meter ned under afmontering af catwalken. Han havde lige taget livlinen af, da et styrekabel bristede. Fik indre kvæstelser.

 

17.10. Lørdag og søndag fra kl. 13 til kl. 17 bromarch i den nordlige side af motorvejsbroen, arrangeret af Dansk Røde Kors.

 

18.10. Blæsende vejr, men alligevel anslog politiet søndag, at der var mellem 110-125.000 deltagere, således at ca. 200.000 mennesker de to dage gik de 3,4 km frem og tilbage over Lillebælt. Arrangementet gav et overskud på 100.000 kr. til Dansk Røde Kors.

 

21.10. Indvielsesdagen. Morgenbal i Fredericia Rådhushal med 500 deltagere. I anledning af broindvielsen transmitterede Danmarks Radio onsdag morgen kl. 7.05 til kl. 8.00 morgenbal fra Hotel Melfar i Middelfart. Der var 190 deltagere, især gymnasieelever, iklædt natkjoler, housecoats og pyjamas. Musikken blev leveret af Papa Bues Jazzvikinger, iklædt pyjamaser.

Fritidspædagoger anmeldte demonstration ved broindvielsen under parolen: ”En bro er lig med 10.000 børnehavepladser.”

Motorvejsbro indviet fra Fynssiden af kong Frederik IX og 225 officielle gæster.

Kl. 16.58 blev motorvejsbroen åbnet for bilisterne. Den første time fra kl. 17 til kl. 18 blev motorvejsbroen over Lillebælt passeret af 5.000 biler.

Danmarks Radio transmitterede kl. 23.10 ”Brobal” fra Fredericia Teater. Arne Lamberts sekstet med sangerinden Lis Ewers underholdt.

 

26.10. Efterårsferiens hjemrejsetrafik gav kaos ved begge Lillebæltsbroerne om eftermiddagen. I løbet af kort tid var der 20 harmonikasammenstød.

 

26.11. De to amter og Vejdirektoratet besluttede at ansætte en fast brovagt til dagligt opsyn med den nye Lillebæltsbro. Opgaven blev overladt til Fyns Amt. Midt på broen blev der anbragt et tågehorn, samt et på hvert af hovedtårnene.