1930

29.04. Dæmning med højde op til 30 m, frem til landfæste på landbuer Jylland, færdiggjort.

09.07. Monberg & Thorsen påbegyndte forarbejde for støbning af landpiller og buer Jylland.

25.08. Første fundament, J2, fuldført til kote + 160 cm.

17.10. Fundament, J3, påbegyndt. Arbejdsmand Søren Kruse fik knust fire fingre og det meste af sin hånd i ramslaget på en rambuk.

 

1931

02.01. Kørebane øst for landfag anlagt og monteret en Wolfkran, 33 m høj.

06.01. Buestillads arbejdsulykke, tømrer kvæstet.

17.01. Skred i dæmning J6, efter heftigt regnvejr.

10.02. Stilladsbuefag, J4 og J5 færdigstøbt. Stillads stod tre uger efter støbning.

18.03. Monberg & Thorsen havde 50 arbejdere i gang ved J1.

23.06. Landbuer, J4 og J5 helt færdigstøbt.

17.07. Der blev støbt 60 cm om dagen.

03.08. Støberende fra mast til silo styrtet ned. Støbning i udvendig vejbue J3 og J4 måtte indstilles.

29.08. Landbuer J5 og J6 helt færdigstøbt. Landfæste udformet som kasseformet, celledelt betonlegeme på 16 m x 19 m fuldført.

19.10. Buestillads flyttet til J1 og J2. Der arbejdes i 2-holdsdrift. Landpillen udformet som en celledelt jernbetonkonstruktion, hvilende på et massivt fundament. Der blev nedrammet 192 betonpæle på 40 x 40 cm., rammet 14 m ned. Pillefundament blev omgivet af let jernspunsvæg, rammet 4,5 m ned.

20.10. Storm. Stilladselement J2 væltet.

09.12. Samtlige fem buer, tilslutningsfag Jylland, færdigstøbt.

 

1932
23.02. Arbejdsulykke, da tømrer Niels Christensen faldt ned fra toppen af lamellerne ved pille J3. Han brækkede ryggen. Døde i 1934 efter langt og strengt sygeleje på Kolding Sygehus.
27.02. Påbegyndt afskrubning og filsning af de færdige buefag på Jylland.
29.02. Monberg & Thorsen påbegyndt støbningen af landfag Fyn. Der blev monteret tårnkran og en 4 tons damprambuk anbragt. Losning af spunsjern leveret af Krupp påbegyndt.
25.05.Buestillads nedtaget på J2 og J1 med tårnkran. Kørt til strand og med flydende kran anbragt ved strandkant for overflytning til Fyn.
17.06. Tilslutningsfag Jylland, hele arbejdet afsluttet.
03.08. Støbning påbegyndt på F1 i dybde på 15 meter. Pælene blev rammet 9 m ned i en funderingsdybde på 17 m.
04.08. Kranbro Jylland nedbrudt og opsat på Fyn.
16.09. Overstillads F2 og F3 påbegyndt.

 

1933

31.03. Støbning F1 og F2 afsluttet.

21.07. Arbejdsulykke landfag Fyn. Jernbinder faldt ned fra lameller, F3 – F4.

16.09. Forsøgsstøbning for betonvejbane, bag J6. 27.09. Påbegyndt støbning af betonvejbane på tilslutningsfag Jylland.

03.10. Betonvejbane støbtes med maskine.

10.10. Betonvejbane, landfag Jylland, fuldført.

 

1934

07.03. Påbegyndt overfladebehandling F1.

03.04. Stenkastning, F1.

14.04. Landfag Fyn arbejdet var afsluttet. Det regulerede areal under buefagene blev belagt med muldjord, samt udført raldræn omkring F2, F3 og F4 og tilsluttet afvandingsledningen.

23.11. Støbning af vejbane op til landfæste på dæmning fuldført.

 

1935

03.04. Stenkastning påbegyndt, landpille F1.

26.04. Afsluttet støbning med vejbeton på tilslutningsfag Fyn.

02.05. Tunnel gennem F4 for færdsel til perron trinbræt Broen fuldendt.

08.05. Alle rækværker opstillet og malet tre gange.