Brotype: Hængebro
Længde: 1.700 m.
Bredde: 33,3 m.
Gennemsejlingshøjde: 44 m.
Gennemsejlingsbredde: 600 m.
Byggeperiode: 1965 - 1970
Indvielsesdato: 21. oktober 1970    

Mål 
Samlet længde  1700 m
Midterspand 600 m
Sidespand 2x 240 m
Viaduktfag Jylland 9x 31 m
Viaduktfag Fyn 11 x 31 m
Bredde mellem hovedkabler 28,1 m
Fri gennemsejlingshøjde 44 m
Hovedtårnenes højde fra bund af funderingspæle til top 170 m
Hovedtårnenes højde over vandoverfladen 118 m
Antal vognbaner 6    

Hovedmængder:


Beton
Strømpiller 22.000 m3
Hovedtårne 11.600 m3
Ankerblokke 27.000 m3
Viadukter, sidetårne og landfæster 25.200 m3
Pæle under strømpiller 2.400 m3
Pæle under viadukter mv. 800 m3

I alt 89.000 m3 

Armering 
Blød armering 7.400 t
Forspændingsstål mv. 600 t    

Konstruktionsstål 
Hovedkabler 4.100 t
Hængerkabler 200 t
Ophængt konstruktion  12.200 t
Stålstøbegods  600 t
Andet stål i overbygning  800 t

I alt  17.900 t