21.01. Der var ankommet 66 stk. af de i alt 93 brosektioner, der blev samlebåndsproduceret på Nakskov Skibsværft. 

Begge tårnkraner på hovedtårnene færdigmonteret, som trebenede lossebomme.

 

06.03. Støbning på tårntoppene afsluttet og de fire kabelsadler anbragt.

 

08.03. Blæselampe satte ild i et plastik brystværn i 109 m højde. Branden udviklede sig voldsomt, men arbejderne smed alt det brændende ud i Lillebælt. Der var på forhånd taget højde for de vanskelige slukningsforhold, så alt brændbart, hvor det var muligt, var imprægneret mod brand.

 

15.04. Catwalk-montage påbegyndt.

 

23.04. Passage af Lillebælt på brostedet spærret i tre dage fra kl. 7.30 til kl. 17.30. Sydgående skibstrafik opsamles ved Skanseodden, nordgående skibstrafik opsamlet ved Kolding Fjord af to af søværnets patruljefartøjer og henvist til nærmest liggende havn, hvorefter passage af brostedet kunne finde sted om aftenen og natten. 

 

10.05. Motorvejsbroen forsinket 9 måneder i forhold til det samlede arbejdsprogram. Forhandlinger mellem Brokonsortiet og Ministeriet for offentlige arbejder, der havde et erstatningskrav på mellem 900.000 kr. og 1,2 mill. kr.

 

03.06. Arbejdsulykke under opspænding af stormsystem på pilleskaftet, 7 m over daglig vande. Wirefastgørelse sprang og ramte tre riggere. De to fik hver en hånd beskadiget, mens rigger Hans Nielsen blev slået bevidstløs og faldt ned i Lillebælt. Rigger Wandy Hansen sprang i vandet og reddede sin kollega. Hans Nielsen kom 7 uger efter tilbage på arbejdspladsen.

 

12.06. Statsrevisorerne påtalte, at der i finansåret 1967/68 var brugt 21 mill. kr. mere end forudsat som udgifter til bygning af den nye Lillebæltsbro, svarende til et merforbrug på 56 pct.

 

15.06. Kabelmontage af delkabler for bærekabler påbegyndt. Kabelvognen fik af arbejderne kælenavnet ”Lillebæltsekspressen”. Hvert delkabel vejer 37 tons. Opgaven blev løst af 30 arbejdere, smede, samt riggere eller søfolk, der var vant til at arbejde i højder.

 

16.06. Det første delkabel trukket over Lillebælt og ankom til ankerblok Fyn kl. 13.25. Efterfølgende blev der trukket fire kabler over dagligt.

 

15.08. Kabelmontage afsluttet, således at samtlige 122 delkabler til de to hovedkabler var monteret. Samme dag havde Nakskov Skibsværft leveret 87 broelementer.

 

22.08. Lillebælt spærret, mens stormkabler blev afmonteret mellem de to hovedtårne. To marinefartøjer nord og syd for brostedet sørgede for, at den daglige spærring på 10 timer blev opretholdt.

 

20.09. Start på montering af kabelklemmer med 12 meters mellemrum. De var alle 188 stykker leveret fra Varde Støberi. De blev anvendt til ophængning af brobanesektionerne. Samme dag leverede firmaet E. Rasmussen, Fredericia, to transformatorstationer, der skulle drive motorvejsbroens elektriske anlæg.

 

22.09. Kabelklemmemontagearbejdet indstillet på grund af efterårsstorm med vindstyrke 7.

 

09.10. Den sidste af de 93 afstivningssektioner fra Nakskov Skibsværft ankom til den midlertidige havn i Stavrby. Første kassehejs påbegyndt kl. 08.30 og afsluttet kl. 14.30.

 

31.10. Slæbebåd måtte slippe tovet til pontonflåden under kasseophejs for at advare en coaster på vej mod nord i den gamle sejlrende på Fynssiden. Man var bange for, at coasteren ville kollidere med brobanesektionen under ophejs. Skibet drejede af ca. 100 m før sektionen og passerede uden problemer brolinien.

 

01.11. Den første af tre vedligeholdelsesbroer leveret til ophængning under brobanen på motorvejsbroen. De skal anvendes af malere og reparatører under det årlige eftersyn.

 

15.11. Motorvejsbroens bærekabler oplyst om natten. Både som advarsel for fly- og skibsfart, men også fordi Monberg & Thorsen havde påbegyndt arbejde i døgndrift med montering og færdiggørelse af brobanesektionerne.

 

17.11. Under ophejsning af brosektion 5 stoppede hejsekran. Heldigvis blev det opdaget af arbejderne, for ellers ville kassen kæntre og alle ombord være blevet smidt ud i Lillebælt.

 

03.12. De to næste vedligeholdelsesbroer leveret, til ophængning under brosektionerne.

 

09.12. Monberg & Thorsen ophængte 4 meter kæmpejulestjerne under brobanen. Den lysende stjerne kunne om natten ses viden om.

 

16.12. Monteret 180 m brobanesektioner af de 1.080 meter. Påbegyndt sammensvejsning af brobanefugerne.