10.01. Brobyggeriet beskæftigede 250 mennesker.

 

06.02. Første brobanesektion ankom til oplagringspladsen, fra Nakskov Skibsværft.

 

16.02. Kablerne ankom fra England med skib til Danmark.

 

02.03. Påbegyndt arbejdet med at opføre en tilskuerpavillon, der blev anbragt på Fynssiden, vest for ankerblokken. Den blev 30 m lang, og publikum kunne besøge den fra juni måned 1967. Herfra fik de mange interesserede tilskuere mulighed for at overskue arbejdspladsen på Lillebælt og se modeller af broen, samt tegninger og fotos om broarbejdets udvikling.

 

07.03. Arbejdsulykke ved tilslutningsfag Fyn. Arbejdsmand Egon Christensen fik åbent kraniebrud og hjernerystelse, da en montør 20 m over ham tabte en 88 kg tung jernbjælke, der ramte Christensen. Han blev reddet af sin sikkerhedshjelm, da bjælken ramte ham i hovedet, men han lå bevidstløs i flere uger på sygehuset.

 

12.03. Dykker Peter Krasilnikof måtte i helikopter flyves til Dykkeskolen på Holmen, da han fik dykkersyge. Efter at have tilbragt natten der var han rask igen.

 

21.03. Dødsulykke Lyngs Odde. Den 19-årige Oluf Frydenlund Pedersen styrtede under forskallingsarbejde 28 m ned. Et vindstød satte en jernbjælke under ophejsning i svingninger. Den ramte den buk, afdøde sad på. Ulykken skyldtes, at manden ikke havde spændt sin sikkerhedssele og derfor mistede taget.

 

26.03. Hele underbygningsentreprisen forsinket 7 måneder i forhold til arbejdsprogrammet.

 

27.03. På grund af de to alvorlige faldulykker opsat sikkerhedsnet under landfæste på begge sider af bæltet.

 

07.04. Vinteren 1967 havde forsinket støbearbejderne meget.

 

10.04. Brokonsortiet beslutter at have fast lægevagt under trykluftsarbejdet i sænkekasserne.

 

26.04. Offentligheden orienteres om, at broarbejdet i forhold til den kontraktlige afleveringsfrist ville blive et år forsinket.

Den 4-etagers høje sænkekasse (svarende til 21 m byggehøjde) for hovedtårn Jylland skulle flyttet 100 m fra mellemstilling til endelig placering. Arbejdet i gang fra tidlig morgen, og der blev arbejdet frem til kl. 1 nat. Da satte man den ned på Lillebælts bund, 20 m fra endelig indplacering i brolinjen.

 

27.04. Kl. 8 morgen blev arbejdet genoptaget. Kassen blev placeret på 3 af 4 af det faste fundaments hjørner, for at undgå vipning. Det fjerde hjørne blev samme dag påmonteret en kraftig donkraft, således at man kunne nivellere sænkekassen i niveau.

 

28.04. Der blev fra kysten ved Lyngs Odde anbragt en arbejdsbro ud til arbejdsplatformen, som havde en længde på 240 m. Den vejede 42 tons og var fremstillet på Monberg & Thorsens Maskinfabrik i Erritsø.

 

30.04. Pontonflåden DUR taget i brug. Den vejede 160 tons og havde en lasteevne på 300 tons. Når pontonen med sin last af afstivningssektioner fra Nakskov Skibsværft gik ind i ”færgelejet”, blev den fyldt med vand. Derved sank DUR ned på tværdragere under vand og kom i højde med skinnerne på flydebroen, således at de to afstivningssektioner hver på 135 tons kunne skubbes ind på lagerpladsen.

 

03.05. Flydebro til havn, Staurby, søsat i Fredericia Vesthavn. Den var 45 m lang og 7 m bred og vejede 36 tons. Den var fremstillet på Monberg & Thorsens Maskinfabrik, Erritsø. Flydebroen blev hæftet til to pæle uden for havnen. Pontonflåden blev trukket op på siden, hvorefter broen drejede vinkelret på kysten, en svajning på 90 grader. Derefter blev pontonflåden DUR med kabeltræk trukket ind i havnen. 

Brokonsortiet anskaffede en sikkerhedsplatform, hvorfra 4 sandblæsere kunne sandblæse alle landpiller.

 

12.05. Malerinde Birgit Lassen Nielsen påbegyndte et 3-års projekt, hvor hun regelmæssigt kom til brobyggeriet og udførte tegninger fra brobyggeriet. Det tilsynsførende ingeniørfirma, Ostenfeld & Jønson, udgav i 1970 en bog med disse tegninger og en kort tekst om motorvejsbrobyggeriet.

 

13.05. Sænkekasse i brolinjen for hovedtårn Jylland under fortsat udstøbning. Den færdige strømpille vejede, når den var klar for opstøbning af tårnbenene, 12.000 tons.

 

17.05. Udflådning af sænkekasse for hovedtårn Fyn til mellemstilling i Lillebælt. Begge sænkekasser blev nedsat i samme mellemstilling.

 

26.05. Under arbejdet i trykkammer på sænkekassen for hovedtårn Jylland, blev der indført lodstvang for skibe på over 200 tons. Lodsstationen blev oprettet på Fynssiden og fik påmalet det internationale ord for lods, ”pilot”.

 

28.05. Motorvejsstrækning Kolding – Erritsø fuldført.

 

31.05. Trykluftsanlæg på strømpille Jylland taget i brug. Arbejdskammeret var 2,8 m højt og havde en dimension på 20 x 25 m. Forankringsbøjlerne hang 1 m ned fra arbejdskammerets loft. Der blev arbejdet i 3-holds drift og arbejdsstyrken var på 30 mand.

 

13.06. På 2 uger med trykluftarbejde havde 10 arbejdere været ramt af dykkersyge. Den primære årsag var kulde. Ingen af tilfældene havde været alvorlige. Der var opstillet to tryktanke til dette formål. De dykkersyge opholdt sig her 4-5 timer, hvorunder trykket blev bragt ned fra 2 atmosfære til overfladetryk.

 

15.06. Halvøen Staurby var færdig og nu 600 m lang og 125 m bred, anlagt på 1 m vand med svære stenforstærkninger langs kysten.

 

06.07. Den første brosektion ankom til Staurby. Alle sektioner var 33,3 meter lange, 12 meter bredde og 3 meter høje stålkonstruktioner, udført med en tolerance på 3,5 mm.

07.07. Brobyggeriet beskæftigede 270 mand.

 

13.07. På 6 uger var der 29 tilfælde af trykluftsyge blandt de 30 arbejdere i sænkekasse Jylland.

 

19.07. Viaduktfag Jylland, den sidste længdedrager anbragt.

 

25.08. Viaduktfag Fyn, den sidste hoveddrager anbragt. 

Tre slæbebåde med maskinkraft på 3.200 hk ankom til Lillebælt for at slæbe sænkekassen for hovedtårn Fyn, 700 m over Lillebælt. Desuden ankom søværnets inspektionsfartøj Fylla med 75 mand og to bevogtningsfartøjer med i alt 52 mands besætning. De skulle sammen med områdets lodser næste dag skulle sikre, at ingen skibe under udsejlingen fra kl. 08.40 til manøvren var slut, passerede brolinjen.

 

26.08. Udslæbning af sænkekasse Fyn for anbringelse i brolinien.

 

27.08. Sænkekassen blev med wirer trukket ind i den endelige position, hvorefter den blev sat ned på fundamentet på Lillebælts bund.

 

01.09. Dødsulykke under betonstøbning. Den 21-årige Leif Moesgård Hansen skulle med et koben rette armeringsjern. Kobenet gled, og Hansen, der ikke havde spændt sin sikkerhedssele, mistede balancen og styrtede ud over kanten og 22 m ned.

 

21.09. ”Byggeudvalget vedrørende anlæg af en ny broforbindelse over Lillebælt” på besigtigelse til Lillebælt, hvor de måtte konstatere et års forsinkelse på de to strømpiller. Brokonsortiet havde kun fået eftergivet en måned, så det skulle afklares, hvem der skulle betale forsinkelsen på 11 måneder.

 

01.10. Kontraktmæssig dato for afslutning af viaduktfagene på Fyn og Jylland, som blev overholdt.

 

07.10. Trykluftsarbejde i sænkekasse for hovedtårn Fyn påbegyndt. Lodstvang for skibe over 200 tons, mens dette arbejde står på.

 

14.10. Syv af de 30 arbejdere var i den første uge udsat for dykkersyge. Brokonsortiet anskaffede en bil med opvarmet kabine, der kørte arbejderne fra udslusningsstedet til kantinen. Byggepladsleder J.J. Huusom mente, at nye tilfælde af dykkersyge blev undgået, når arbejderne fremover slap for den kolde gåtur.

 

20.10. Støbning af ben til hovedtårn Jylland påbegyndt. Der anvendtes klatreforskalling og blev støbt 3 meter om dagen. Brokonsortiet havde afleveringsfrist 1. november 1968.

 

18.11. Trykluftsarbejde strømpille for hovedtårn Fyn fuldendt. Lodstvang på brostedet ophævet.