Museet har fået tilskud fra Slots og Kulturstyrelsens pulje til styrkelse af museernes relevans for nye brugergrupper. I projektet undersøger vi, hvordan museet kan styrke genbesøg, engagement og community building for unge på museet. Projektet tager udgangspunkt i det nye MIND museum og undersøger, hvordan vi kan målrette og udvikle museumsoplevelser og aktiviteter for unge. 


COMMUNITY BUILDING

Community buidling er opbygning af fællesskaber sat på formel.
I Danmark er der tradition for opbygning af meget formelle fællesskaber gennem foreninger og lignende. Men det er ofte svært at få unge til at dedikere sig til den slags fællesskaber. Community Buidling-tanken baserer sig på en lang række erfaringer om, hvordan man kan bygge fællesskaber, der på en og samme tid er mindre formelle og mere smidige end traditionelle foreninger, men samtidig sætter de rigtige rammer og principper for, at fællesskaber kan blive vedvarende og socialt bæredygtige.

SEISMONAUT

Seismonaut er Danmarks største rådgivningsvirksomhed dedikeret til kultur og turisme. Seismonaut bidrager til MIND the community med af afholde fokusgruppe-sessions med Middelfarts unge, omsætte indsigterne her fra til handlinger for Middelfart Museum samt at sparre med Middelfart Museum om Betydningsudvikling og Community Building i designet af ungetilbuddet på det kommende MIND-museum.

BETYDNINGSKOMPASSET

I projektet anvender vi bl.a. betydningskompasset som værktøj til at stille skarpt på det individuelle menneskes værdi af en kulturoplevelse. Formålet er at få et nyt sprog for værdien af kulturoplevelser gennem analyser af hhv. kulturoplevelsens sociale, kreative, følelsesmæssige og intellektuelle dimension. Mere konkret anvendes det både som ramme for udviklingsprocesser, surveys og kvalitative analyser. 

Overfor kan du hente og printe materialet til at arbejde med Betydningskompasset.

 

VIDEN OG RESULTATER

Projektets viden og resultater indgår løbende i museets arbejde med udvikling af nye udstillinger og formidlingsaktiviteter til MIND. Det er målsætningen, at projektets konkrete resultater i form af mindst seks formidlingsspor/formidlingsaktiviteter samt brugerrejsen indgår som en integreret del af udstillingsoplevelsen for den unge brugergruppe med fokus på deres genbesøg på MIND.

Overfor kan hentes materiale fra følgende aktiviteter i projektet:

  • Seminar ”Museet som fællesskaber - community building på danske museer” afholdt den 26. januar 2024 på Middelfart Museum
  • Podcast om projektets resultater. Medvirkende konsulenter fra Seismonaut og ansatte ved Middelfart Museum.
  • Opsamling om projektets resultater og anbefalinger fra konsulentvirksomheden Seismonaut.