Vi arbejder på at etablere MIND, der er en ny, stor kulturattraktion i hjertet af Middelfart. MIND etableres i denne patientbygning på det tidligere sindssygehospital i Middelfart (1888-1999). Museet har Danmarks største samling af psykiatrihistoriske genstande.

Samlingerne og de historiske omgivelser skal bruges til formidling og aktiviteter om psykiatriens historie og om psykisk sygdom og mental trivsel i dag. Bygningen rummer ca. 1500 m2 .

MIND bliver Danmarks nye, psykiatrihistoriske museum, hvor historien bruges til at tale om nutiden og fremtiden. MIND adresserer en stigende samfundsudfordring, hvor op mod en halv million danskere er berørt af psykisk sygdom, og omkring 15 % har været i behandling for en psykisk lidelse, inden de fylder 18 år. Psykisk sygdom er meget udbredt, men er stadig forbundet med stigma, fordomme og tabu. Derfor er der behov for, at vi får delt viden om og erfaringer med psykisk sygdom og mental trivsel på nye måder.

Læs mere om tankerne bag projektet MIND herunder.

Illustrationer fra skitseforslag af Claus Pryds og Jonathan Houser


HVORFOR MIND?

Vi kalder det nye museumsprojekt for MIND. Det var oplagt at bruge det danske ord ”sind”, men i Danmark har vi allerede en veletableret organisation med dette navn, nemlig Landsforeningen SIND. Derfor har vi valgt det engelske ord MIND. Vi skriver MIND med store bogstaver fordi det også er et akronym for projektets bærende søjler: Museum, Information, Netværk, Dialog.

 

IKKE "BARE" ET MUSEUM

MIND vil ikke bare være et museum, hvor du kan læse informationer om udstillede objekter. MIND formidler i lyd og billeder, og i sansehaven kan man bl.a. nyde de vilde bede, gå en tur i bare tæer og mærke forskellige teksturer. I haven skal der også være plads til udendørs fællesspisning, yoga eller boldspil. Her vil man også kunne læse om tankerne bag Sindssygehospitalets oprindelige haveanlæg fra 1888. Ideen om, at naturen og sanserne har indvirkning på sindet, har nemlig mange år på bagen.

UDSTILLINGERNE

I den historiske bygning, på Teglgårdsparken 17 etableres flere udstillinger med fokus på psykisk sygdom og mental trivlsel. Udstillingerne omhandler bl.a. psykiatrihistorie, sygdomsteorier, diagnoser og behandlingsformer. Hvert tema retter sig både mod fortid og nutid – og måske fremtid? Forskellige grupper, der har erfaring med psykisk sygdom, bl.a. ansatte, brugere og pårørende inddrages i formidlingen.

PERSONLIGE FORTÆLLINGER

Personlige fortællinger bruges til at åbne genstandenes historie og give viden om f.eks. sygdomsforståelser og behandlingsformer før og nu. På 1. salen bryder vi hul i murene mellem de tidligere sengestuer. Åbningerne skaber en visuel og fysisk forbindelse mellem de før adskilte rum. Hospitalsgangen fastholdes og vil fungere som et gennemløbende pauseområde, der giver plads til afslapning og eftertænksomhed.

CAFÉ OG SELSKABSLOKALER

I stueetagen er cafeen, der har en gennemgående bænk rundt langs ydervæggen, inspireret af opholdsstuernes oprindelige indretning på Middelfart Sindssygehospital.  Caféen rummer to adskilte rum, hvor det ene kan lukkes af til selskaber. Om sommeren bliver det også muligt at sidde udenfor i MINDs have.

ET AKTIVT MØDESTED

I kælderetagen etableres mødelokaler, da MIND ønsker at være et aktivt mødested i byen, en ny platform til at skabe aktiviteter og dele erfaringer på tværs af grupper. MINDs faciliteter som mødelokaler og aktivitetsrum kan benyttes af f.eks. brugerforeninger og lokale grupper til møder og forskellige aktiviteter.

SANSE- OG AKTIVITETSHAVE

I haven anlægges bl.a. en sansehave. Her får man bogstaveligt talt jordforbindelse, når man går barfodet og mærker forskellige teksturer. En del af den eksisterende have omlægges til vilde bede. Der vil også være plæner med plads til udendørs fællesspisning, yoga eller boldspil. I haven kan man også læse om tankerne bag Sindssygehospitalets oprindelige haveanlæg fra 1888. Ideen om, at naturen og sanserne har indvirkning på sindet, har nemlig mange år på bagen.

KUNST I HAVEN

I samarbejde med Statens Kunstfond har kunstner Silas Emmery udviklet to projekter til en kunstnerisk, historisk formidling på MIND. Kunstværkerne giver en følelse af at stå ansigt til ansigt med hospitalets tidligere patienter og medarbejdere og består dels af installationer placeret i haven, dels af skærme med historiske patientfotos, der placeres på gangarealerne. Det forventes, at MINDs have vil blive ca. 2000 m2.