Siden 2013 har Middelfart Museum haft psykiatrihistorien som et særligt fokusområde. Museets forskning og indsamling i dette emne rækker dermed ud over det lokale område. I 2014 har museet overtaget de psykiatrihistoriske samlinger i Augustenborg og Egebæk-Hviding. Samlingerne består af effekter, der har været brugt i hverdagen og behandlingen på de tidligere sindssygehospitaler i Region Syddanmark. En del af samlingerne kommer til at indgå i det nye psykiatrihistoriske museum MIND.

Lyden som formidling fra fortiden

En del af samlingen på MIND handler om lyd. Derfor vil der være billeder med tilhørende QR-koder som kan scannes. Derved vil man kunne høre erindringer og lydoptagelser med  ansatte fra de tidligere statshospitaler i Augustenborg, Hviding og Middelfart.

Herunder kan du høre et par eksempler, hvor tidligere plejere fotæller om genstande fra hverdagen på hospitalet.

Nøglebundt

Margit Jørgensen var en ung kvinde, da hun begyndte at arbejde på hospitalet. Her kan du høre hende fortælle om de mange nøgler, hun fik udleveret.

Tid: 0.45 min.

Interviewet af Søren Lau Møllegård, 2022.

Lerfigur

Margit Jørgensen blev ansat som plejer på Psykiatrisk Afdeling i Middelfart i 1962 og blev der i 42 år. Her fortæller hun om en lerfigur, som hun fik af patient, der havde fået ETC behandling, bedre kendt som elektrochok.

Tid: 1.40 min. 

Interviewet af Søren Lau Møllegård, 2022.

Karl Emil Risager

I den hvide uniform var ansat som plejer på hospitalet i 1933-1972. Her tænker han tilbage på starten af sin karriere – og på mødet med de ældre kollegaer, der var startet på hospitalet som opsynsfolk.

Tid: 1.10.

Interviewet af John Juhler Hansen, 1995.

Frederik Jespersen

Frederik Jespersen (th.)var plejer på Sindssygehospitalet fra 1925. I lydklippet fortæller han om nogle af de forandringer, som hospitalet har gennemgået i hans levetid.

Tid: 2.37.

Radio Fyn, fredag den 26. august 1977.

Terapiværksteder

Gert Jakobsen Nelander arbejdede i psykiatrien i 43 år – i lang tid som plejer på Psykiatrisk Afdeling i Middelfart. Her fortæller han om terapiværkstederne. Maleriet er lavet af en patient i 1960erne. Motivet er et terapiværksted i en af kælderetagerne.

Tid: 0.57 min.

Interviewet af Søren Lau Møllegård, 2022.