Marsvinjægere syd for Fønsskov Odde, formentlig 1942.

 

Johannes Thiesen har på et laugshus den 28. Oktober 1962 i Marsvinslauget i Middelfart berettet om, hvorledes marsvinjagten blev genoplivet under de to verdenskrige, hvor der opstod mangel på det ene og det andet.
 
Der blev under den sidste verdenskrig atter startet et marsvinlaug, hvor Johannes Thiesen blev leder det første år. Man jagede marsvin både i 1941 og 1942. Som under forrige krig forsøgte man sig i begyndelsen med at fange dyrene i et stort bundgarn, men atter viste det sig utilstrækkeligt. Efter mange forsøg med dette bundgarn, gik man til sidst over til at genoptage den gamle jagtform med fangstplads ved Svinø, hvilket gav bedre resultat.
 
Under den hårde vinter i 1942, hvor Gamborg Fjord frøs til, måtte man forlægge fangstpladsen til mundingen af fjorden. På et bestyrelsesmøde i december 1941, omtalte formanden den første fangstdag den 28. oktober, hvor man kun havde fanget tre marsvin. I denne første jagt deltog 9 både med i alt 17 mand.