Marsvinjægere ved Teglgård - Carl Krange med slips og pibe.

 

Johannes Thiesen har på et laugshus den 28. Oktober 1962 i Marsvinslauget i Middelfart berettet om, hvorledes marsvinjagten blev genoplivet under de to verdenskrige, hvor der opstod mangel på det ene og det andet.

 

Den københavnske sagfører Carl Krange, der var opvokset i Skovgade i Middelfart tog initiativ til på ny at starte marsvinjagten. Han fik lokale fiskere med på opgaven bl.a fisker Johannes Thiesen, der som barn ved Teglgård havde fulgt den gamle marsvinjagts sidste år.

 

Det første år drev man marsvinene ind i et ved Fønsskov opsat bundgarn, men udbyttet var for ringe, hvorefter man gik tilbage til den oprindelige jagtform, hvor dyrene blev jaget ind i bunden af Gamborg Fjord ved Svinø. De to første år fangede man henholdsvis 300 og 400 marsvin, der alle blev eksporteret til Tyskland.

 

På Kranges jagthold var en del marsvinjægere fra det gamle laug, der var ophørt i 1898. Det drejede sig om Peter Lindegaard, Niels Andreasen, Mads Peter Madsen, Marinus Petersen og Peter Herman Petersen, der blev det genoplivede laugs oldermand. I følge Johannes Thiesen drev sagfører Krange det nærmest som en hobby, da han det meste af tiden var optaget af sin sagførervirksomhed.