Skematiseret tegning af jagten i Gamborg Fjord af Johannes Mølgaard, Illustreret Tidende 1883.

Oversigt over bådenes positioner. Grafik Lee Storm. 

 

Marsvinjægerne sejlede i deres 10 både ud fra Middelfart for at indtage deres kendte positioner efter etgennemprøvet system i Lillebælt syd for Fænø og ved indløbet til Gamborg Fjord. Når marsvinene som regeli småflokke på 3-5 dyr kom op gennem bæltet fra Østersøen, varskoede de første både de øvrige både.  Marsvinjægerne slog med grene i vandet for at skræmme de lydfølsomme dyr til at fravige deres kurs. Bådene tvang herefter marsvinene hen mod fjordens munding øst for Fønsskov Odde. Her lå andre både parat, samtidigt med at nogle af de første både deltog i forfølgelsen. De opskræmte marsvin blev tvunget ind på lavt vand med Svinø, hvor jægerne ved hjælp af et langt garn omringede dyrene og trak dem ind mod strandbredden. Enkeltvist blev marsvinene trukket op på strandbredden og stukket ihjel med kniv. 

De døde marsvin blev læsset i bådene og sejlet til Middelfart. Havde man dræbt flere på en dag, kunne man få bønderne i Gamborg til at køre dem til Middelfart.