Perioden 1850-1950 var de store sindssygehospitalers tid. I midten af 1800-tallet begyndte læger at tro på, at mange sindssyge kunne helbredes under de rette forhold. De sindslidende skulle væk fra deres familier, eller de institutioner, hvor de var anbragt sammen med åndssvage, gamle og alle andre, der ikke kunne klare sig selv.


Fra midten af 1800-tallet blev der anlagt store moderne sindssygehospitaler i hele landet, hvor de sindssyge fik behandling og pleje under ordnede forhold. Set med datidens øjne var det et stort fremskridt.

Indtil 1884 var det de enkelte kommuner, der skulle tage sig af de sindssyge, åndssvage, fattige og andre, der ikke kunne klare sig selv. I 1884 overtog staten imidlertid ansvaret for området. Det førte til, at de store sindssygehospitaler, der allerede var bygget, hospitalet ved Århus fra 1852, hospitalet Oringe ved Vordingborg fra 1858 og hospitalet i Viborg fra 1877, overgik til staten. Sct. Hans hospital hørte stadig under Københavns Kommune.Desuden sørgede staten for, at der blev opført yderligere hospitaler, så man fik et system af statshospitaler, der optog patienter fra hvert deres geografiske område.