MIND skal ligge i en patientbygning på det tidligere sindssygehospital i Middelfart. Stedet husede gennem mere end 100 år tusindvis af patienter. Med Danmarks største samling af psykiatrihistoriske genstande vækkes historien om psykiatrien i Danmark til live gennem udstillinger om skiftende sygdomsopfattelser og behandlingsformer med fokus på nutidig relevans og personlige fortællinger.

Med det nye psykiatrimuseum, MIND, skaber vi et stærkere fokus på trivsel og mental sundhed. Samtidig får vi aktiveret den unikke ramme Teglgårdsparken er, og vi kan være med til at skabe en større forståelse for mennesker med psykisk sygdom. Kommunen får desuden en ny attraktion, som vil supplere vores to store fyrtårne Bridgewalking Lillebælt og CLAY Keramikmuseum rigtigt godt. Det vil gøre det endnu mere attraktivt at besøge Middelfart, siger borgmester, Johannes Lundsfryd.

På det ny museum er der stor glæde over den store opbakning til projektet, der har et budget på 32 mio. kr. Støtten kommer fra en række fonde, virksomheder, Region Syddanmark og Middelfart Kommune. Blandt andet støtter den A.P. Møllerske Støttefond det nye museum for at bidrage til at aftabuisere emnet sindslidelser gennem formidling af psykisk sygdom og behandlingsmetoder gennem tiderne.

- MIND er et godt eksempel på et mindre museum, der kvalificeret formidler dansk psykiatrihistorie. Forsorgshistorien er vigtig og fortjener opmærksomhed i historieformidlingen, som det nu sker i Middelfart. Museernes indsats med at forske i og formidle vores fælles kulturarv er essentiel og fortjener stor opbakning. Det bidrager til en øget forståelse af alle dele af vores samfund, siger Frank Rechendorff Møller, der er administrerende direktør i Augustinus Fonden.

- Det er glædeligt, at økonomien nu er på plads, så næste fase kan gå i gang. MIND er et spændende projekt, som sætter en ny standard for, hvad museumsrummet skal kunne, og hvem der skal bruge det. MIND viser, hvordan fremtidens museum kan være et aktivt mødested, hvor både brugere og foreninger tager aktiv del i kulturens fællesskaber, siger Jon Gerner, direktør i Lokale og Anlægsfonden.

- Lundbeckfonden støtter forskning i hjernen og dens sygdomme og er glade for at kunne støtte MIND med at udbrede viden om psykisk sygdom. Vi tror på, at viden og oplysning om forbedring af behandlinger er et vigtigt element i at afstigmatisere psykisk sygdom og dermed øge forståelsen for de mange mennesker, som lever med psykisk sygdom inde på livet, og hvordan de har været behandlet gennem tiderne, siger forskningsdirektør, Jan Egebjerg, fra Lundbeckfonden.

Museumsleder Maiken Rude Nørup glæder sig over opbakningen:

- Mental trivsel er et højaktuelt emne, og visionen er, at MIND bliver et nyt og inspirerende rum for viden og samtaler om psykisk sygdom og mental trivsel. Psykiatribrugere, pårørende, foreninger og psykiatrifaglige er med til at udvikle formidlingen, så fortidens og nutidens syn på psykisk sygdom kobles og sættes i perspektiv. Målet er at skabe en bedre forståelse for det at være psykisk syg, siger museumsleder, Maiken Rude Nørup, fra Middelfart Museum.

Etableringen af MIND vil nu blive sendt i udbud, og museet forventes åbnet i starten af 2026.

MIND er støttet økonomisk med 5 millioner kroner hver fra henholdsvis Augustinus Fonden, Den A.P. Møllerske Støttefond, Den filantropiske forening Realdania, Lokale og Anlægsfonden samt Middelfart Kommune. En række andre har også støttet projektet, herunder Lundbeckfonden, Ole Kirk´s Fond, cand.pharm. Povl M. Assens Fond og Region Syddanmark.

Fakta:

  • MIND etableres i Teglgårdsparken 17, der var en del af kvindeafdelingen på det tidligere sindssygehospital i Middelfart (1888-1999).
     
  • MIND bruger de historiske effekter til at sætte fokus på nutiden. Museet råder over Danmarks største psykiatrihistoriske samling fra de tidligere sindssygehospitaler i Region Syddanmark dvs. Augustenborg, Hviding og Middelfart.
     
  • MIND har et budget på 32 mio. kr. Projektet er støttet af: Augustinus Fonden, Den A.P. Møllerske Støttefond, Den filantropiske forening Realdania, Lokale og Anlægsfonden, Middelfart Kommune, Lundbeckfonden, Ole Kirk´s Fond, Cand.pharm. Povl M. Assens Fond, Region Syddanmark, LAG MANK, Statens Kunstfond, Middelfart Sparekasse og Middelfart Museumsforening.
     
  • MIND kommer til at indeholde udstillinger, men også mødelokaler og foredragsrum, der kan bruges af foreninger, arrangører m.m., der har fokus på psykisk sygdom og/eller mental trivsel.

Sindssygehospitalet i Middelfart åbnede i 1888. Bykortet fra 1887 giver et indtryk af sindssygehospitalets størrelse og den indflydelse institutionen fik på byen.

MIND etableres i Teglgårdsparken 17, der var en del af kvindeafdelingen på det tidligere sindssygehospital i Middelfart (1888-1999). Foto: Geir Haukursson.

Sindssygehospitalet i Middelfart åbnede i 1888. Bykortet fra 1887 giver et indtryk af sindssygehospitalets størrelse og den indflydelse institutionen fik på byen.