”I 1906 begyndtes, og fortsattes i 1907, et Forsøg med Undervisning af Opsynspersonalet. Dette Personale bestaar jo i danske Sindssygeanstalter aldeles overvejende af unge Kvinder og Mænd af den tjenende Klasse og uden alle Forudsætninger for det Arbejde, de gaar ind til, en Omstændighed, man her hyppigt har lidt under.” – A. Helweg 1907

Den nytiltrådte Overlæge på Middelfart Sindssygeanstalt, Agner Helweg, lagde i 1906-07 fundamentet for, hvad der skulle blive en egentlig faglig uddannelse for anstaltens opsynspersonale. Forsøget, som bestod af ugentlige undervisningslektioner i bl.a. førstehjælp, anatomi og pasning af sindssyge, var en succes, og fire år senere blev plejeruddannelsen oprettet.

På daværende tidspunkt havde ufaglærte dog i næsten et kvart århundrede passet og plejet anstaltens patienter. Vi ved relativt lidt om de hundredvis af ansatte opsynsfolk, som i eftertiden har fået et meget blakket ry. Hvem de var, hvordan de arbejdede, og hvilken rolle de spillede for udviklingen af plejeruddannelsen, arbejder historiker Rasmus Maul Greve i øjeblikket med at besvare.