I perioden fra 1950 til i dag er der sket meget inden for det psykiatriske område.
Udvikling af nye former for medicin har givet et gennembrud i behandlingen af nogle af de mest alvorlige psykiske sygdomme.

I 1950erne var de store sindssygehospitaler fyldt helt op. I dag bor de fleste psykisk syge hjemme og går i ambulant behandling i det, der kaldes distriktspsykiatrien. Læs mere på disse sider om udviklingen frem til i dag, hvor mange psykisk syge er patienter i eget hjem.