Årbog for lokal- og kulturhistorie på Nordvestfyn

Udgives siden 1992 af Vends Herreds Udgiverselskab (en kreds af lokalhistoriske foreninger og arkiver i Middelfart, Nørre Aaby og Ejby kommuner sammen med Middelfart Museum).
Årbogen kan købes på Museet i Algade 8.

Se oversigt over tidligere årgange her.