Middelfart Byarkiv er en del af Middelfart Museum og har til formål at indsamle, registrere, beskrive og opbevare arkivalier af lokalhistorisk interesse for Middelfart Sogn og sørge for, at materialet bliver tilgængeligt for offentligheden.    

Byarkivet har 15 frivillige medarbejdere, der står for betjening af læsesalen, registrering af papirarkivalier, skanning og registrering af fotografier m.m.

Byarkivets historie


1955

Middelfart Byarkiv grundlagdes på privat initiativ af viceskoleinspektør og overbibliotekar Valdemar Tønnesen. Valdemar Tønnesens ambition var fra starten at stille lokalhistorisk arkivmateriale til rådighed for historisk interesserede, samtidig med at han gennem en aktiv indsamling ville sikre, at historisk værdifulde dokumenter ikke gik tabt.

Den tidlige samling
Byarkivets samling rummede i begyndelsen arkivmateriale fra Håndværkerforeningen, Handelsstandsforeningen og Middelfart Skydeselskab. I samlingen var også en hovedbog fra Marsvinlauget og regnskabsbøger fra trankogeriet, der hørte under lauget, samt regnskabsbøger fra Melfar By-Omnibus, der transporterede gæster fra banegården til Behrendts Hotel i Brogade.

1960
Byarkivet blev i 1960 overtaget af Middelfart Kommune, og arkivet fik nu adresse på biblioteket i Algade 8. Fra dette øjeblik var arkivet etableret som en selvstændig kommunal institution støttet af en arkivforening, og 1960 regnes derfor som arkivets officielle fødselsår.

1962
Der etableredes en arbejdsdeling mellem Middelfart Byarkiv og Middelfart Museum, hvor arkivets opgave blev at tage vare på historiske papirdokumenter og fotografier, imens museet opgave blev at tage vare på historiske genstande.

1970
Byarkivet ophørte som selvstændig institution og blev nu en afdeling af biblioteket.

1988
I 1988 flyttede Middelfart Byarkiv til nye lokaler i Ivarsens Hospital i Algade 18.

1992
Byarkivet blev udskilt fra biblioteket og blev nu en afdeling af Middelfart Museum.

2005
I 2005 blev Byarkivets samling udvidet betydeligt, da den lokale arbejderbevægelses arkiv ABLAM blev overdraget til Byarkivet. Samme år flyttede arkivet tilbage til Algade 8 i forbindelse med Middelfart Museums overtagelse af denne bygning.


Middelfart Byarkiv i dag
I 2017 rummer Middelfart Byarkiv samlet 130 meter hylder med lokalhistoriske papirdokumenter fra de sidste ca. 150 år fra over 800 forskellige arkivskabere. Heraf er foreløbigt 84 meter registreret på arkiv.dk, imens andet materiale bl.a. er registreret på kartotekskort. Arkivet rummer derudover 25.000 fotos, 1.000 trykte bøger, 500 film og 200 lydbånd.

Arkivet har læsesal i kælderen under Middelfart Museum i Algade 8. Alle interesserede kan besøge læsesalen hver tirsdag og torsdag kl. 10-14 eller efter aftale.


Middelfart Stadsarkiv
Byarkivet tager vare på arkivmateriale skabt af privatpersoner, virksomheder og foreninger. Middelfart Stadsarkiv blev etableret i 2016 og har til formål er at tage vare på papirdokumenter skabt af den kommunale forvaltning fra 1867 til i dag. Dokumenterne stammer fra den nuværende Middelfart Kommune samt fra de tidligere kommuner, der har eksisteret inden for den nuværende kommunes område.

Der er tale om dokumenter, som arkivloven stiller krav om at bevare, dels af kulturhistoriske grunde og dels af praktiske administrative grunde. Når Middelfart Stadsarkiv er fuldt etableret, kan dokumenterne inden for rammerne af arkivlovens bestemmelser ses på Byarkivets læsesal af borgere, forskere, sagsbehandlere og andre.

Læs mere om stadsarkivet her.