Vends 2023

INDHOLD

Røjle Klint af Ole Fevejle Leegaard

En ædru, skikkelig og habil person af Kaj Habekost

Baaring øvelses- og forsamlingshus af Ulla Petersen

Overbibliotikar Knud Møller af Kirstine Rytter

En arkæologisk sidegevinst af Jacob Bonde, Museum Odense

Biskop Monrad i kampvalg i Middelfartkredsen af Poul Christensen

Cathrine Svendsen – En kvindelig kunstner af Peter Storm

 

Vends 2022

INDHOLD

Den store stormflod i 1872 af John Pedersen

Hvad loftet gemte på Villa Nøddely i Nørre Aaby af Karen Marie Jensen

Åge Petersen - Journalist, politiker og lokalhistoriker i Middelfart af Lone Brandt Jakobsen

Et liderligt, ørkesløst og ødselt liv af Kaj Habekost

Baltic Pipe - Et snit til oldtiden af Maria Lauridsen, Odense Bys Museer

Om Husby Central af Birte Hansen

Det kostede mulkt at pjække fra skolen af Poul Christensen

Rigsretten 1910 af Ole Fevejle Leegaard

 

Vends 2021

INDHOLD

Koppedød og vaccination i Vejlby Sogn af Poul Christensen

Barn og ung i Middelfart af Karen-Lisbeth Vognsen

Der står en sten på kirkegården af Eskild Hasseriis Gormsen

Generalløjtnant V. Sund af Bent Behrendt Jørgensen

Fra landboliv til fritidsliv på "mit" Baaring Mark af Grete Havndrup

Malermester Petersen af Ole Fevejle Leegaard

Indslev - Hvad arkæologien fortalte af Bent Bech og Maria Lauridsen, Odense Bys Museer

 

Vends 2020

INDHOLD

Genforeningen 1920 af Ole Fevejle Leegaard

Genforeningen fejres i Vend Herred af Eskild Gormsen og Peder Pedersen

Familien Deckerts Strib-krønike af Kirstin Deckert

Hvor ska' je' mon sitte? af Jytte og Jens Peter Hansen

Glimt af Ingvar Jensens mange erindringer fra krigen af Ulla Pedersen

Modstandsmanden på Klintholm af Poul Christensen

Sabroe og sindssygeanstalterne af Peter Storm

MH Stålmøbler A/S, en succesfuld virksomhed i Middelfart af Jytte Clausen, født Mortensen, og Peter Bubbel Jensen

 

Vends 2019

INDHOLD

Nyt om det gamle Middelfart af Maria Lauridsen

KC: Digteren - Soldyrkeren - Vejmanden Kai Clausen af Søren Hechmann Andersen

Om en strandvold og dens muligheder af Vagn Pedersen

I kløerne på brandkommissionen af Poul Christensen

Middelfart Stolefabrik af Bent Behrendt Jørgensen

Onkel Jens - En udvandrerskæbne af Jørgen Wendelboe Jensen og Hans Jensen

Hønseriet og familien Østergaard på Assensvej af Karen-Lisbeth Vognsen

Jonna Knudsen, lærerinde ved Roerslev Forskole af Ulla Pedersen

 

Vends 2018

INDHOLD

Bagbutikken som kulturinstitution af Kresten Drejergaard

Bådbyggeri i Middelfart 1853-1918 af Knud Madsen

Fra Vestfynsk bondedrang til fransk fotograf af Trine Bang Andersen

Gammel kærlighed ruster aldrig af Hans Jensen

Hotel Sixtus og den danske pigeskole af Kristian Buhl Thomsen

Hvad gravstenene fortalte - om liv og død i Middelfart omkring år 1800 af Maria Lauridsen & Mikael Manøe Bjerregaard

Barndomserindringer fra Jensensgaard i Roerslev af Else Margrethe Munk

Man skal lære, så længe man har elever! af Hanne Drejer

Ufred og ildebrand - små kår og gode tider i Søndergade af Ebbe Skræntskov

 

Vends 2017

INDHOLD

Et bryllup med pomp og pragt på det gamle Hindsgavl af John Pedersen

Barndomserindringer fra 1940'erne og 1950'erne af Aase Marie Sandberg

Møller - en håndværkerfamilie af Karen-Lisbeth Vognsen

Missionsfolk og grundtvigianere i Vejlby Sogn af Poul Christensen

En sønderjysk optant på Blanke Vestergaard af Grethe Marcussen

Ellegård på Fønsskov af Peter Storm

Bakkehuset, fra herskabsvilla til nedrivning af Erik Kristiansen

 

Vends 2016

INDHOLD

Branddramaet på Billeshave af Poul Christensen

Marsvinestationen i Strib fra 1962 - 1974 af Søren Hechmann Andersen

Gymnastikforeningen Fjeldsted Harndrups historie af Helge Iversen

Lars Knudsen Buus - en marinemaler ved Lillebælt af Benny Boysen

Vesterdal af Ulla Pedersen

Da Slengerik vandt Middelfart af Ole Fevejle Leegaard

Krigsminder fra Asperup af Lotte Nielsen, f. Thaaning

Pigtrådsmusik og ungdomskultur på Vestfyn af Hans Jensen

 

Vends 2015

INDHOLD

Historien om et fly af Ebbe Skræntskov

Carl Nielsen og Vends Herred af Erik Brygmann

Charlotte Eilersgaard, mor, kone, kvindesagsforkæmper og forfatter af Hans Jensen

Johan Maler af Ester Nørrelykke og Erik Kristiansen

Liv og glade dage i Strib af Uwe Clausen

Ènmandshæren fra Kærbyholm Indslev sogn af Grethe Marcussen

Var maleren Jens Juels lillebror sømand? af Peter Storm

Julievej i Middelfart af Kirsten Prangsgaard

 

Vends 2014

INDHOLD

Da kvinderne fik stemme- og valgret af Hans Jensen

Arkæologi på den fynske motorvej af Jakob Bonde og Michael Borre Lundø

1864 og Nordvestfyn af Harriet M. Hansen

"Tour de Mindesten" af Karen-Lisbeth Vognsen

Husmandsliv på 11 tønder land af Poul Christensen

Julielund eller Hjulmandshuset i Middelfart af John Pedersen

Ålefisker under stamhuset Hindsgavl af Thorsten Kristian Fükking

 

Vends 2013

INDHOLD

Gymnastikpladsen i Båring Skov af Grethe Marcussen

Krigssejleren Tom fra Strib af Poul Christensen

Greven blokerede sin egen udtørring af Gamborg Nor af Kjeld Hansen

Mordet på Niels Hansen i Broendehuset af Jytte og Jens Peter Hansen og Hans Jensen

Brændevinsgården af Vita Horsmark og Tore Teglbjærg

 

Vends 2012

INDHOLD

Poul Christensen: Bladkrigen i Middelfart 1948-50

Johanne Hansen: Erindringer fra Kauslunde

Vibeke Rejnholt Pfeiffer: Ingen sang over hendes vugge

Peter Storm: Den danske andelsskole - midt i landet

Jytte og Jens Peter Hansen: Fæstegårdmand Hans Willumsem, Føns 1784-1819

Ulla Pedersen: Skibsbygger Hans Illum

Anja Sara Pedersen: Et blik på en families husholdning 1939-1940

Karen-Lisbeth Vognsen: Østergades forsamlingshus og dets forhistorie

 

Vends 2011

INDHOLD

Palle Blinkenberg: Brugsforeningen "Ronæsbro"

Jakob Bonde: Et arkæologisk gensyn med Hedegaardsvej

Inge Eriksen: Harndrup Mølle

Peter Storm: Om en marsvinjæger og hans hus

Poul Christensen: Livet på Røjle station sidst i 1940'erne

Hanne Vibeke Nielsen: Korsang i Baaring-Asperup

Jørgen Holm: Istidsjægere ved Bro

Kirsten Fauk og Tove Holm: Sognegården i Gamborg

Jytte og Jens Peter Hansen: Klokkeskatten i 1526 og 1601

Gudrun Bennike Tybjerg: Erindringer fra mine ferier i Middelfart i 50'erne

 

Vends 2010

INDHOLD
Kirsti Strömberg: Finske krigsbørn har ikke glemt Danmark
Peter Storm: Fabrikant og sprællemand i Indslev
Maiken Nørup: Sofie Skotte - vidnesbyrd fra en patient på Sindssygeanstalten
Hans Jensen: Hønnerup Uldspinderi 1866-1918
Jytte og Jens Peter Hansen: Dømt for mordbrand i Føns
Hans og Jørgen Bæk Hansen: Slaget ved Tybrind 30. januar 1658 - fakta og fund
Harriet M. Hansen: 1628 og hvad deraf fulgte

 

Vends 2009

INDHOLD
Harriet M. Hansen: Hindsgavlhalvøen – kulturmiljø i flere lag
Villy Grambo: Strib – musikbyen ved Lillebælt
Hans Lauridsen: En stadig og skicklig mand
Grethe Marcussen: Her rejstes en skole
Peter Storm: Træerne på sindssygehospitalet
Knud Madsen: Færgefarten Fredericia – Strib Nordenbro 1923 – 70
Thorleif Christiansen: Pastor M. G. Krags dagbogsblade 1851 – 1863

 

Vends 2008

INDHOLD
Da sønderjyderne stemte sig hjem til Danmark. Brev fra fru Johanne Hansen til hendes børn 14. februar 1920.
Peter Storm: Frederik Lange - Middelfart Sindssygehospitals første overlæge
Harriet M. Hansen: I tjeneste - omkring tjenestetyende og skuddmålsbøger 1833-1921
Grethe Marcussen: Bygmester Wilhelm Smith
Carl Chr. Kinze: Marsvinefangsten ved Middelfart - en naturhistorisk nyfortolkning
Maiken Rude Nørup: Psykiatriske samlinger og museer på europæisk plan

 

Vends 2007

INDHOLD
Poul Christensen: Fantastiske flyvedage.
Harriet M. Hansen: Troldeskabet og dets billedskærer.
Astrid Margrethe Andersen: Vi fik syet hvide kjoler og sorte huer med silkebånd.
Knud Madsen: På langfart med Kaptajn Tscherning af Middelfart.
Thorleif Christiansen: Middelfarts første biograf.
Finn L. Fauk: Røjlegrisen.
Kirsten Pranggaard og Anne Katrine Thaastrup-Leth: Gårde fra vikingetid og middelalder ved Asperup.
Ebbe Skræntskov: Middelfart Havnefront.

 

Vends 2006

INDHOLD
Anna Kierkegaard-Hansen: En 5-årig piges flytning fra København til Strib i 1916
Steen Ousager: Der var engang en bane.
Harriet M. Hansen: Fra Vends herred til Middelfart Kommune.
Ester Nørrelykke: Kauslunde kommunekontor.
Grethe Marcussen: Fælleshaab Fattiggård 1868-1936.
Peter Storm: To musikalske skæbner på Behrendts Hotel i Middelfart.
Maiken Nørup: Ny udstilling på Psykiatrisk Samling.
Agnete Balslev: Dengang Minendal hed Skærbæk.

 

Vends 2005
INDHOLD
Ole Bro og Thinne Nielsen: "Man bliver aldrig færdig" Historien bag kunstcentret Alleshave.
Maiken Nørup: Guldkronen - et værtshus i Middelfart.
Poul Christensen: De blå gendarmer på Strib.
Harriet M. Hansen: Middelfart under besættelsen - i anledning af 60 året for 5 maj. 1945
Peter Storm: Flådebesøg i Middelfart 1890.
Leif Horsmark: "Havde jeg vidst det var så sjovt, var jeg startet for længe siden" - om slægtsforskning og Trekantområdets Slægthistoriske Forening.
Torben Chr. Larsen: Korporal Niels Jeppesen og den gamle dug.
Hansigne Sørensen: Bryllup i Ejby.

 

Vends 2004

INDHOLD
Preben Schaldemose: Træk af Gadstrup Skovlunds historie.
Mogens Bo Henriksen: Middelaldergårde ved Skrillinge.
Harriet M. Hansen: Svend Lind - original og maler.
Niels Thomsen: For menneskelivets skyld - om Kaj Thaning.
Karen Margrethe Christophersen og Ester Nørrelykke: Omkring Marie Demant Hansen - en billedfortælling.
Peter Storm: Glimt af Sigfred.
Knud Madsen: Da Johannes Buchholtz oplevede det elektriske lys på Middelfart Havn.

 

Vends 2003

INDHOLD
A. K. Nielsen: Asperup præstegård 1923 - 1935
Preben Bauer: Falskmøntnere i Billesbølle 1843 "Hun gemte de falske Bancosedler i uldbukserne"
Maiken Rude Nørup: Lukningen af Walker Danmark i Middelfart
Evald Sønderby: Fattigbarnet Tage Særkjær
Harriet M. Hansen: Med risengrød begynder vi... Om fynsk jul og julemad
JensPeter Hansen: Stenmesteren
Skjold Christensen: Selvstændighedstrang - Vejlby-Kauslunde Husmandsforening 11. jan. 1903 - 1. jan. 2003
Preben Lindvig Hansen: Energimotoren fra Middelfart
Evald Andersen og Harriet Hansen: Brende mølle i de priviligerede møllers tid

 

Vends 2002

INDHOLD
Peter Dragsbo: Tre sogne - tre verdener
Hans Buch: Brangstrup Højgaard - Store og små hændelser fra en slægtsgård
Jørgen Jacobsen: Mads Jensen Medelfar
Harriet M. Hansen, Jørgen Johnsen og Verner Vestergaard: Marsvinjægerne i Middelfart - en undersøgelse af 1800-tallets marsvinjægere
Else-Marie Boyhus: Marsvin á la carte
Johs. Rasmussen: Thi kjendes for Ret - men var det nu også det - skæbner i og omkring Vejlby fattighus
Karen Jensen: Mellem æblegård og humlehave - Erindringer
Peter Storm: Frederik Julius Schaldemose - en stor og glemt forfatter
Marius Andersen: Humledyrkning i Harndrup o. 1890 - 1900

 

Vends 2001

INDHOLD
Mogens Bo Henriksen: Borte med blæsten
Harriet M. Hansen: De Staurby bønder
Evald Andersen: Jordskælv i Gelsted
Helge Rasmussen: Krig og fangenskab, 1864
Svend Petersen: Former hos Hess
Peter Dragsbo: Stationsbyer på Vestfyn
Knud Madsen: Staurby Skov

 

Vends 2000

INDHOLD
Helle Ravn: Haven ved Skrillinge Damgaard
Ib Brusendorff: Middelfart Lervarefabrik
Johs. Jørgensen: Pastor A. R. Idum, Føns-Ørslev
Viktor Mark Poulsen: Bydreng og arbejdsdreng i 30'ernes Middelfart
Peter Dragsbo: Gamborg før og efter branden
Edith Mandrup Rønn: Marie Kirstine
Harriet M. Hansen: Gulnede blade og gamle billeder
Grethe Marcussen: Med fotograf Fangel på Nordvestfyn, III.

 

Vends 1999

INDHOLD
Finn L. Fauk: Landtingsmand Petersen - Røjle
Jens Peter Hansen: Viby nedlagte sognekirke
Villy Grambo Larsen og Iver D. Nielsen: Hvis Lillebæltsbroen blev sprængt
Anne Kathrine Nielsen: Baaring Mejeri 1994 - 1965
Ove Jørgensen og Tore Nyborg: Stednavnet Middelfart
Knud Bro: Bro-slægten fra "Lille Brogård"
Viktor Poulsen: Drengeår i Middelfart 1923 - 1931
Karl Peter Pedersen: Assens-Hindsgavl amter 1670 - 1809
Grethe Marcussen: Med fotograf Fangel på Nordvestfyn, II.

 

Vends 1998

INDHOLD
Harriet M. Hansen: Kvinder på museum - bidrag til Middelfart Museums indsamlingshistorie
Knud Madsen: Mordet på Mette Gulløv
Peter Storm: Når det igen bliver sommer i Danmark
Benni Gammelgaard: Han gav os sin sang - digteren Sigfred Pedersen
Grethe Marcussen: Mejersken fra Baaring - en skitse af en selvhjulpen kvinde, datter af landsbyens eneste digter
Peter Dragsbo: Lillebælt-Værftet - redningen af et stykke kystkultur
Kirsten Fauk: Maleren Ernst Zeuthen - et kunstnerliv
Grethe Marcussen: Med fotograf Fangel på Nordvestfyn, I.
Susanne Clemmensen & Mogens Bo Henriksen: Oldtidsbegravelser på Hindsgavl Mark

 

Vends 1997

INDHOLD
Peter Storm: "Højenfald" i Middelfartsund 1657
Peder Pedersen: Fra Humlemagasin til galleri - Vestfyns Humlemagasin 1900 - 1997
Knud Madsen: Muslingekogeriet på Strib
Jens Peter Hansen: Var det i Nørre Aaby? Om Vends herreds ting og birker
Bent Sarp: Middelfart Museum - et supplement til museets historie 1929 - 1964
Harriet M. Hansen: Emilies hatte - Om Middelfart Museums hattesamling
Hugo Hasrud: Middelfart Privatskole og Privatskoleforening
Jørgen Thordrup: Roerslev - labyrinten
Peter Dragsbo: Hindsgavls huse. Hjulmandshuset og de andre herregårdshuse

 

Vends 1996

INDHOLD
John Juhler Hansen: Dagmar Samsøes Middelfart
Kirsten Fauk: Danmarks Sokrates
Charles Clausen: Flygtninge i Brenderup
Knud Madsen: Kaptajn Prehn fra Middelfart
Hans Buch: Skagensmaleren fra Vestfyn
Hans Jørgen Brogaard Hansen: Landbrugssamlingen på Vejlby Brogård
Bent Sarp: Middelfart Museum 1939 - 1964
Peter Storm: En tolder ved parnassets fod
Peter Dragsbo: Bevaringsværdige landsbyer

 

Vends 1995

INDHOLD
Karen Margrethe Christophersen: Maleren Jens Juel i årene 1745 - 1771
Grethe Marcussen: Nakjælen - eller om det kildevæld, der gav Blanke sin digter
Ingrid Nielsen: Niels Bugges død
Niels Jørgen Eriksen: Gelsted sogn under besættelsen
Else Hornbeck Pedersen: Barndomserindtinger fra Røjle-Taarup Skole
Harriet M. Hansen: 35 kr. til Kathrines tænder. En arbejderfamilies liv 1910 - 12
Kirsten Fauk: Søren Brunoe - en falleret vagabond?
Peter Dragsbo: Middelfarts smakkejoller. En bådebyggertradition, der nu genskabes
Knud Madsen: Vejlby-Strib kommunevåben
Karen Elberg: Landsbyundersøgelse

 

Vends 1994

INDHOLD
Palle Blinkenberg: Fønsvang
Peter Dragsbo: De store udstillinger og Nordvestfyn
Jens Peter Hansen: At hjælpe og værne. Fra friskole til behandlingshjem.
Eskil Gormsen: Tanker på en gammel vej
Ludvig Hansen: En vestergadedrengs erindringer
Erik Menmark: Feriedreng i Røjle
Bent Jørgensen: Middelfart Athlet- og Idrætsklub
Harriet M. Hansen: Lys og kraft - el på Vestfyn 1905 - 20
Bent Sarp: Middelfart Museum 1929 - 39
F. Møller Petersen: Hvordan vi arbejder med lokalhistorie

 

 

Vends 1993
INDHOLD
Hans Dal: "Marinarkæologisk Projekt Lillebælt"
Kirsten Fauk: Et gravminde - en familiehistorie
Kaj Habekost: "Kammerherre Adeler er en Legulejus"
Bent Sarp: Middelfart Museum 1919 - 1929
Ella Jørgensen: Fra min tid på Kabelfabrikken
Knud Madsen: "Solstraalen"
Arne Schmidt Andersen: Stribs 1. sognefoged
Grethe Marcussen: De gamle fiskere og molen i Båring Vig
Jørgen Lundsgaard Nyskov: - mennesker og bierhverv ved Røjlekysten
Peter Dragsbo: Byggeskik og bygmestre på Vestfyn
Kirsten Juul Johansen: Ane og smørret
Karen Margrethe Christophersen: Roerslev Margaard Pianoforte- og Orgelfabrik

 

Vends 1992

INDHOLD
Palle Blinkenberg: Købmandsgården ved Ronæs bro
Ludvig Hansen: Broforeningen Hougs historie
Arne Schmidt Andersen: Jernbandeknudepunkt Strib, 1866 - 1935 - 1991
Else-Marie Poulsen: Hvor gammel er Middelfart
Karen Margrethe Christophersen: Et Nyt-Aars-ønske
Knud Madsen: Rubæks Mølle og Stavrby Mose
Peter Dragsbo: Hindsgavls have
Grethe Marcussen: Munter, Mild og Modig
Kirsten Fauk: Vejlby - krigsmindemærker
Hartmann Birk Andersen: Tysklandsarbejder under 2. verdenskrig
Eiler Lasthein Jensen: Jul i Husby o. 1920