Arkivalierne på Middelfart Byarkiv er i udgangspunktet frit tilgængelige at se for alle. Der kan dog være enkelte tilfælde, hvor arkivalier har en tilføjet klausul om, at de først er offentligt tilgængelige at se efter nogle år. I disse tilfælde kan der ansøges om en særlig adgang til at se materialet.

Det fremgår i registreringen på Arkiv.dk, hvis arkivalier er klausuleret. Hvis der ikke står noget, er arkivalierne frit tilgængelige. Spørg evt. Byarkivets medarbejdere.

Tidsfrister
Hvis arkivalier er klausuleret, er årsagen typisk, at de indeholder personfølsomme oplysninger, eller at den person, der har afleveret materialet til arkivet, har ønsket en klausul om tilgængeligheden.

De typiske tidsfrister for tilgængelighed er følgende:

Ansøgning om særlig adgang
Hvis man har et ønske om at se klausuleret materiale, kan man ansøge om en særlig adgang. En adgang kan f.eks. begrundes med, at oplysningerne i materialet skal bruges i forbindelse med udarbejdelsen af en fremstilling såsom en bog, en artikel, en afhandling, en universitetsopgave eller en statistisk undersøgelse. Årsagen kan også begrundes med personlige relationer eller slægtsforskning. Oplysninger fra klausuleret materiale må ikke bruges på en måde, der skader enkeltpersoner, pårørende, foreninger, virksomheder og lignende.

Der kan ansøges om adgang ved at udfylde følgende blanket.

 

Blanketten skal sendes til Middelfart Byarkiv eller gives ved personligt fremmøde. Byarkivet vurderer efterfølgende ansøgningen og oplyser vilkårene for tilgængeligheden.