Ved stiftelsen af Marsvinslauget ses fra venstre brødrene Alfred og Johannes Thiesen,
Åge Petersen og Kaj Keldbjerg.


Den 28. oktober 1959 stiftedes ”Marsvinslauget i Middelfart” i Henner Friisers Hus i Brogade, Middelfart. Det skete i 60-året for det gamle marsvinjægeres laug ophør og på initiativ af tre lokalhistorisk engagerede personer: Redaktør Åge Petersen, redaktør Ove Fryd Rasmussen og lærer Kaj Keldbjerg.
 
Lauget har til formål ved selve sin tilstedeværelse og sine aktiviteter at erindre om den enestående historie om marsvinjægerne og marsvinjagten. Det består nu som førhen af 30 aktive medlemmer, det vil sige personer, der ikke er fyldt 70 år. Medlemmer, der har passeret denne aldersgrænse, kan fortsætte i lauget som seniormedlemmer. Lauget er selvsupplerende og optager medlemmer med interesse for historien.

Bådsmand (dirigent) Søren Hechmann Andersen ved Laugshus, 2012. 

Afgående oldermand Ulrik Lindegaard (med kasketten) taler med den tiltrædende oldermand Svend D. Møller. 2012.

Lauget afholder to årlige møder, laugshuse, der både har et fagligt og selskabeligt indhold. Hvert år vælges en ny oldermand ligesom der efter en fastlagt turnus indvælges nye stolsbrødre til laugets styrelse. Det er en pligt for oldermanden at skrive en beretning med et lokalhistorisk emne.
 
Laugsbrødrene er udstyret med en sømandskasket og en blå sømandstrøje, hvorpå er påsyet et emblem med laugets logo et springende marsvin.


Flere af laugets medlemmer påtager sig formidlende opgaver i form af foredrag, fortælleture til søs og på land samt anden formidling.