Kommunalt materiale på Middelfart Stadsarkiv fra tiden efter 1868

På Middelfart Stadsarkiv tager vi vare på kommunens dokumenter fra det kommunale selvstyres etablering i 1868/69 og frem til i dag. Samlet har Stadsarkivet 1.000 hyldemeter arkivalier skabt af den nuværende Middelfart Kommune samt af de tidligere kommuner, der har eksisteret inden for den nuværende kommunes geografiske område.

Middelfart Stadsarkiv (kommunearkiv) deler læsesal med Middelfart Byarkiv (lokalhistorisk arkiv) i kælderen under Middelfart Museum i Algade 8. Der er fast åbningstid tirsdag og torsdag kl. 10-14 eller efter aftale.

 
Da vi stadig er i gang med registreringen af arkivmaterialet, kan der i øjeblikket ikke søges efter arkivalierne på Arkiv.dk, men interesserede er velkomne til at henvende sig til os.
 

Arkivmateriale indtil 1868 på Rigsarkivet
Arkivmateriale skabt indtil 1868 findes på Rigsarkivet og omfatter følgende: