Arkivloven

Ifølge Arkivloven er det muligt for privatpersoner at se kommunale arkivalier, der ikke indeholder personlige oplysninger, når arkivalierne er 20 år gamle. Hvis arkivalierne indeholder personlige oplysninger, er de først tilgængelige efter 75 år. Personlige oplysninger kan f.eks. omhandle en persons økonomi, sundhed, etnicitet, seksualitet og lignende.

Indsigt i egne oplysninger

Hvis man ønsker at søge om indsigt i egne personoplysninger, skal man kontakte Middelfart Stadsarkiv.

Du skal ved din begæring om indsigt oplyse hvilken myndighed eller institution, der har behandlet din sag samt beskrive formålet med den tilsigtede benyttelse af de oplysninger, som søges adgang til.  

Stadsarkivaren vil behandle og besvare din ansøgning indenfor 15 dage.

Forskning og undersøgelser
Hvis man ønsker at se kommunale arkivalier yngre end 75 år til forskningsbrug, kan man søge om adgang hos Middelfart Stadsarkiv, hvis formålet med benyttelsen ikke overtræder fortrolighedshensyn. Forskningsbrug kan f.eks. være udarbejdelse af en bog, en artikel, en afhandling eller en statistisk undersøgelse, eller det kan dreje sig om slægtsforskning. Hyppigt brugte arkivalier vil her være forhandlinger i byrådet, udvalg og kommissioner samt mandtalslister og byplanmateriale.