Middelfart Byarkivs arkivalier er registreret på Arkiv.dk, der bruges som redskab til at søge efter materialet inden besøg på læsesalen. Der kan dog være undtagelser, hvor materialet endnu ikke er registreret.

Byarkivets samling omfatter ca. 130 hyldemeter papirarkivalier, 25.000 fotos, 1.000 trykte bøger, 500 film og 200 lydbånd fra midten af 1800-tallet til i dag. Materialet fordeler sig på følgende kategorier:

Privatarkiver

Privatpersoner
Virksomheder
Foreninger

Det kan f.eks. være bestyrelsesprotokoller, regnskaber, dagbøger, erindringer, breve og avisudklip.

Jørgen Grønlykkes avisudklipssamling

Meget omfattende udklipssamling om begivenheder, topografi og gader m.m. i Middelfart og omegn. Samlingen kan ses på Byarkivets læsesal. Forudgående bestilling af materialet er ikke nødvendigt.

Se mere her.