Middelfart Byarkiv og Stadsarkiv er for alle, der vil vide mere om lokalsamfundets historie.

Teknisk set er vi to arkiver og én læsesal:

  • Middelfart Byarkiv er lokalhistorisk arkiv for Middelfart Købstad og Vejlby Sogn. Arkivet rummer arkivalier skabt af privatpersoner, virksomheder og foreninger samt fotografier, aviser og kortmateriale fra 1850 til i dag. I arkivet indgår også Arbejderbevægelsens lokale arkiv Ablam og en stor bogsamling med lokalhistorisk litteratur. Byarkivet omfatter ca. 130 hyldemeter papirarkivalier, 25.000 fotos, 1.000 trykte bøger, 500 film og 200 lydbånd.

  • Middelfart Stadsarkiv tager vare på Middelfart Kommunes papirdokumenter fra 1868 til i dag. Dokumenterne er i henhold til arkivloven bevaringspligtige. Stadsarkivet omfatter ca. 1.000 hyldemeter papirarkivalier. 

Åbningstider

Åben fra 17. jan. - 16. dec. 2021
Tirsdag og torsdag kl. 10 - 14, samt efter aftale.

I øjeblikket er byarkivet lukket for besøg, grundet de nuværende restriktioner som følge af covid-19.

Lukket på helligdage.
Lukket i juli måned.
Lukket mellem jul og nytår.

Telefontid: 64 41 47 41 - Telefontid på byarkivets åbningsdage kl. 10-13.

Adresse

Algade 8, 5500 Middelfart
Indgang gennem slippen mellem Algade 8 og 10.

Der er kørestoleadgang til byarkivet - Se tilgængelighed her. 

Mail: byarkiv@slet-dette.middelfart-museum.dk