Middelfart Museum råder over følgende emnekasser, der kan udlånes til skolerne.
Reserveres og afhentes på museet. Kontakt museet for udlån af emnekasser. 

Jæger– og bondestenalderen - Målgruppe3. - 6. klasse.
Emnekasse med originale stenalder redskaber samt lærervejledning og opgavehæfte. 

Primære kompetenceområder i historie:
3.-4. klassetrin: Kronologi og sammenhæng; færdigheds- og vidensområde; kronologi / Livsgrundlag g produktion.
6. klassetrin: Kronologi og sammenhæng; færdigheds- og vidensområde; Kronologi, brug og kontinuitet.

Se emnekassens indhold

Besættelsen 1940-1945 - Målgruppe: 3. - 9. klasse.
Emnekasse med bl.a. originale genstande fra besættelsen, der relaterer sig til emner som varemangel, beredskab og folkelig modstand.

Primære kompetenceområder i historie
3.-4. klassetrin: Historiebrug; færdighed- og vidensområde; Historisk bevidsthed.
Kronologi og sammenhæng; færdigheds- og vidensområde; Kronologi / Samfund.
6. klassetrin: Kronologi og sammenhæng; færdigheds- og vidensområde; Kronologi, brud og kontinuitet. Historiebrug; færdigheds- og vidensområde; Historisk bevidsthed.    

Se emnekassens indhold

  

1814 - Danmarks afståelse af Norge - Målgruppe: Fra 0. klasse og opefter
Det overordnede formål med undervisningsforløbet er at gøre folkeskoleeleverne og gymnasieeleverne bekendte med afståelsen af Norge, samt de følgevirkninger bruddet har haft for Danmark og Norden fremadrettet. Det er undervisningsmaterialer, der henvender sig til alle klassetrin i folkeskolen og til ungdomsuddannelserne, dog er indskolingsmaterialet specifikt rettet mod Middelfart Kommunes elever.

Primære kompetenceområder i historie
0.-4. klassetrin: Kronologi og sammenhæng; færdigheds- og vidensområde; Kronologi / Samfund.
6. klassetrin: Kronologi og sammenhæng; færdigheds- og vidensområder; kronologi, brud og kontinuitet / det lokale, regionale og globale.

Se beskrivelse, tekster m.m.

Se emnekassens indhold

 

I Peter Fangels fodsporMålgruppe: 2. - 6. klasse
Fotograf Peter Fangel dokumenterede Middelfart i stereoskopbilleder (3D) i 1870erne og 1880erne. Emnekassen indeholder billeder fra Middelfart by, Teglgård og Hindsgavl, så man kan gå sig en tur og se forskelle fra før og nu.  

Primære kompetenceområder i historie:
2.-4. klassetrin: Kildearbejde; færdigheds- og vidensområde; Historiske spor / Kildeanalyse.
6. klassetrin: Kildearbejde; Kildeanalyse 

Se emnekassens indhold