Målgruppe: Fra 0. klasse og opefter
Det overordnede formål med undervisningsforløbet er at gøre folkeskoleeleverne og gymnasieeleverne bekendte med afståelsen af Norge, samt de følgevirkninger bruddet har haft for Danmark og Norden fremadrettet. Det er undervisningsmaterialer, der henvender sig til alle klassetrin i folkeskolen og til ungdomsuddannelserne, dog er indskolingsmaterialet specifikt rettet mod Middelfart Kommunes elever.

Primære kompetenceområder i historie:  
0.-4. klassetrin: Kronologi og sammenhæng; færdigheds- og vidensområde; Kronologi / Samfund.
6. klassetrin: Kronologi og sammenhæng; færdigheds- og vidensområder; kronologi, brud og kontinuitet / det lokale, regionale og globale.

Materialer til 1814 - Danmarks afståelse af Norge:  
Tekster til underviserne:
Kompendium
Middelfart og Hindsgavl under Revolutions- og Napoleonskrigene   

Tekster til udskolingen:
Statspatriotisme
Nordens forening
Småstatsmentalitet
Pligter mod konge og fædreland
Det borgerlige idealsamfund
Fædrelandssange

Andre tekster:
Historisk dagbog (3.-6. klasse)
Historisk kogebog (0.-9. klasse)
Lege og legetøj fra omkring 1800 samt eksempler på tidens genstande (0.-6. klasse)
Købmandsspil
Kort til Købmandsspillet

Emnekasse - kan lånes på Middelfart Museum

Indhold af emnekassen:
Rekvisitter til at supplere undervisningsforløbet for 0.- 6. klasse:
Sværd
Snurretop
Kludedukke
Gevær
Hellebard    

Købmandsspillet
A4 kuvert med spillet og kort.


Emnekassen indeholder også teksterne ovenfor.