"Aventura" på vej mod Den ny Lillebæltsbro.

 

Lillebælt er et af de farvande, hvor man om sommeren regelmæssigt kan se marsvin, og der er også mange unger tilstede. Da der også er marsvin mange andre steder i danske farvande, er deres forekomst i Lillebælt næppe noget specielt. Når de er her, er det fordi der er føde til dem, specielt i form af fiskestimer i de frie vandmasser. Langs kysterne vil de dog også være i stand til at finde bundfisk som kutlinge og ålekvabber.

Såkaldt ædegilde, hvor flere marsvin jager en flok fisk til overfladen, hvilket også hidkalder måger.

Det er muligt at se marsvin i Lillebælt fra april til september, men der er flest i maj, juni, juli og august. Er man heldig kan man se få stykker i vinterperioden. Gode observationssteder fra land er Middelfarts og Fredericias havne, fra Galsklint, fra Strandvejen ved kiosken, Strib Nordstrand og Røjle Klint. 

Som det eneste sted i landet kan forsknings- og oplevelsescentret Fjord&Bælt i Kerteminde fremvise marsvin i fangenskab.

 

I juli og august kan man tage på ”Whale Watching” på ture med guide arrangeret af Visit Lillebælt og ejerne af flere turbåde.
Lejlighedsvis sejles der også marsvineture andre steder i landet.

Besøg VisitLillebælt:

Her kan du læse mere og booke en hvalsafari.