De psykiatriske afdelinger i Augustenborg og Ribe blev overflyttet til nye psykiatriske afdelinger i Esbjerg og Aabenraa i løbet af 2015. Men historien om de to gamle psykiatriske hospitaler samles på Psykiatrisk Samling i Middelfart takket være støtte fra Psykiatrien i Region Syddanmark og Region Syddanmarks Kulturpulje.

Psykiatrisk Afdeling i Ribe (Egebæk- Hviding) har en historie, der går tilbage til 1923, mens hospitalet i Augustenborg åbnede i 1932. Begge steder har medarbejdere sørget for at bevare nogle af de historiske effekter, der var været brugt på hospitalerne igennem tiden. Disse ting er blevet udstillet på hospitalsmuseer etableret på frivillig basis.

I forbindelse med den forestående lukning af de to psykiatriske afdelinger har det været et ønske at sikre disse samlinger og historien for eftertiden. Middelfart Museum står for et indsamlingsprojekt, hvor de bevaringsværdige effekter fra samlingerne udtages og registreres på Psykiatrisk Samling under Middelfart Museum.

Middelfart Museum har, som det eneste danske statsanerkendte museum, psykiatrihistorien som et særligt satsningsområde. I de kommende år vil museet, efter aftale med Kulturstyrelsen, arbejde på at udvikle viden og formidling om psykiatrien fra et lokalt til et nationalt niveau.

Middelfart er i gang med at udvikle et nyt museum for psykiatriens historie. I de nye udstillinger vil vi fortælle historien om de tre tidligere statshospitaler i Augustenborg, Hviding og Middelfart. Men fokus vil være på at bruge de historiske genstande fra disse samlinger til at formidle temaer, der har relevans for nutidens psykiatri. De nye udstillinger skal udvikles på baggrund af input fra bl.a. medarbejdere i og brugere af psykiatrien i Region Syddanmark for at sikre at de historiske emner har en aktuel relevans for forståelsen af psykiatrien i dag.

Projektet er støttet af Psykiatrien i Region Syddanmark og af Region Syddanmarks Kulturpulje.