Som medlem af Museumsforeningen, bliver du medejer af Henner Friisers Hus, Brogade 8. Det smukke gamle hus fra ca. 1584 og åbnede igen i april 2014 efter en gennemgribende renovering. Museumsinspektøren sagde ved indvielsen: "Bevar dette hus og plej det".

Er du medlem af museumsforeningen har du gratis entre til alle museets udstillingssteder.

Du vil også modtage et årligt medlemsblad med årets aktiviteter, fyraftensmøder, beretninger m.m.

Kontingentet er kr. 100,- årligt.

Museumsforeningen udsender om sommeren medlemsblad og kontingentopkrævning. Kontingentet kan indbetales på Museumsforeningens konto i Middelfart Sparekasse 0755-7551790958. 

Et medlemskab er personligt og giver adgang til samtlige udstillinger under Middelfart Museum.

Virksomhedsmedlemsskab efter nærmere aftale.

Indmeldelse til kasserer:

John Pedersen
Hessgade 17,
5500 Middelfart
e-mail: mmf1580@slet-dette.gmail.com
Tlf.: 23 72 34 13