Formand: Kristian Gren
Næstformand: Ib Gorm Pedersen 
Kasserer: John Pedersen
Medlem: Kaj Habekost
Suppleant: Vita Horsmark

Museumsforeningen udpeger desuden tre medlemmer med den relevante baggrund til at  indgå i Middelfart Museums bestyrelse.

Følgende er indstillet til Museets bestyrelse:
Hans Erik Brønserud
Ib Gorm Pedersen
Kristian Gren