Vedtaget på bestyrelsesmødet 20. august 2018.   


Museets mission - det vi er til for:
Som statsanerkendt museum varetager vi kulturhistorien for nyere tid i Middelfart Kommune og har et særligt fokus på psykiatrihistorien i Danmark.   


Museets vision – det vi gerne vil:
Vi skaber et bæredygtigt museum, der er vedkommende og værdsat lokalt og en anerkendt aktør indenfor psykiatrihistorien nationalt og internationalt.   

Strategiske indsatser: 
Formidling: Vi realiserer MIND og udbreder kendskabet til museet. 
Samlinger: Vi etablerer nye magasiner og får styr på samlingerne. 
Forskning: Vi skaber og udbreder viden om museets ansvarsområde.
Samarbejde: Vi udvikler samarbejde med kommune, region, interesseorganisationer, erhvervsliv og relevante museer såvel nationalt som internationalt.