Vedtaget på bestyrelsesmødet 23. august 2021

Museets mission - det vi er til for:

Som statsanerkendt museum varetager vi kulturhistorien for nyere tid i Middelfart Kommune og har et særligt fokus på psykiatrihistorien i Danmark. 

 

Museets vision – det vi gerne vil:

Vi skaber et bæredygtigt museum, der er vedkommende og værdsat lokalt og en anerkendt aktør indenfor psykiatrihistorien nationalt og internationalt. 

 

Strategiske indsatser: 

Formidling: Vi realiserer MIND og MINDWALK og udbreder kendskabet til museet.

Samlinger: Vi får styr på samlingerne.

Forskning: Vi skaber og udbreder viden om museets ansvarsområde.

Samarbejde: Vi udvikler samarbejde med kommune, region, interesseorganisationer, erhvervsliv og relevante museer såvel nationalt som internationalt.